Pomocí sond v presbytáři se s velkou pravděpodobností podařilo objevit ve východní části kamennou apsidu staršího kostela, který byl ve 14. století rozšířen do dnešní podoby. ČTK to řekl vedoucí archeologického oddělení Muzea Vysočiny v Jihlavě David Zimola.

„Je to důležitý nález, dokazující, že dnešním kostelům na Vysočině předcházely jiné formy půdorysů, které jsou na hranici mezi románským a gotickým slohem. Potvrzují, že už někdy v první polovině 13. století tady byly kostelíky nikoli v dřevěné, ale v kamenné podobě,“ řekl Zimola. Do současné podoby byl kostel podle něj přestavěn přibližně kolem roku 1400.

Podobný nález se archeologům podařil také v kostele svaté Kunhuty v Kostelci u Jihlavy. „Z historických souvislostí tušíme, že podobné nálezy bychom mohli najít také v kostelích ve Vílanci, ve Vyskytné a ve Stonařově na Jihlavsku,“ dodal Zimola. Tam se však podle něj může archeologický průzkum udělat až v souvislosti s nějakou stavební činností.

Zajímavý nález nabídla i Telč

Úspěch letos zaznamenali archeologové na Vysočině při výzkumu v Telči. Podařilo se jim tam odkrýt zaniklou středověkou osadu. „Archeologické nálezy mincí, keramiky, zbytků staveb a zejména zpevněné kamenné cesty na dně vypuštěného Staroměstského rybníka jednoznačně zařazují dobu osídlení Telče do první poloviny 13. století,“ uvedl Zimola. Odborná literatura podle něj tuto dobu vzniku města předpokládala, ale jednoznačné indicie kromě románské věže kostela svatého Ducha zatím nebyly k dispozici.

Nyní archeologové pracují na opravovaném zámku v Třebíči, kde budou pokračovat také v příštím roce.

JAROSLAV BUČEK (ČTK)