V okolí starých středověkých dolů v Jezdovicích na Jihlavsku se opět propadl kus původní přívodové šachty pro horníky. Na místě je díra hluboká více než deset metrů. Z bezpečnostních důvodů se kolem ní staví plot, který zároveň poslouží i k tomu, aby už místo nadále nemohlo sloužit jako černá skládka.

Díra v lese na okraji Jezdovic se oproti loňskému podzimu, kdy na místě došlo také k propadu, prohloubila o osm až deset metrů. Na místě se nepropadají samotné doly, ale přívodová šachta, kterou se do dolů sestupovalo. Zemina si v jejím okolí sedá na dno, které bylo původně hluboké osmdesát metrů. Tento proces u Jezdovických dolů trvá už několik desetiletí.

Obec Jezdovice situaci kolem staré šachty bedlivě sleduje a vzhledem ke skutečnosti, že se jáma propadla o další metry, začala také jednat. „Naše obec zažádala Báňský úřad, kterému doly patří, aby okolo šachty postavil bezpečnostní plot. Oplocení poslouží jako ochrana pro zvířata a lidi, kteří by do díry mohli spadnout, a zároveň i jako zábrana proti tomu, aby lidé na místo vozili odpad,“ popsal situaci jezdovický starosta Luboš Hartl.

Podle Báňského úřadu by měla být stavba plotu dokončena během několika dní.

Místo je lidmi z okolí využíváno i jako černá skládka. Kolem hluboké jámy se povalují sjeté pneumatiky, kusy igelitu či staré oblečení.

„Za posledních sto let – a zejména během druhé světové války – došlo na místě ke třem propadům. Jedná se ovšem o přírodní děj, který se prakticky může stát kdekoliv, kde jsou podzemní stavby,“ konstatoval Stanislav Houzar z Moravského zemského muzea v Brně.

Ten se problematikou jezdovických dolů zabývá už delší dobu a k poslední události dodal: „Původní šachta do nejnižších pater dolu byla hluboká 80 metrů a velká část z ní je zavezená. K dalšímu propadu na místě může dojít, hloubka díry by mohla klesnout ještě o deset metrů. Je však nemožné, aby se šachta propadla až k původnímu dnu. Tento proces není sice úplně unikátní, ale v našich podmínkách je výjimečný. Za svůj život jsem zažil pouze dva takové případy.“

Podle odborníků nemá na propady zeminy skládka v okolí technické památky vliv. Nicméně má dopad na to, že se obec rozhodla plot okolo místa nechat postavit. „To, že lidé na místo vozí odpad, je podle mne daleko horší než propad šachty. Jinde je spíše praxe taková, že lidé se o památky v okolí starají a neničí je,“ uzavřel Houzar.

EVA KAMENÍKOVÁ