Kromě vlastní kreativní činnosti vyučuje i artetarepii na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.

„Arteterapie je metoda, která nám umožňuje poznávání a léčení naší psychiky,“ vysvětlila Lucie Poláková účel oboru, kterým se zabývá. Ten v dnešní době zažívá vzrůst obliby i mezi firemními zaměstnanci. Vliv barev a práce s nimi je námětem jejich školení. Lucie dojíždí i do Prahy jako lektorka arteterapeutických metod v praxi. „Na podzim jsem se zúčastnila prestižního festivalu Inner Winner pro nové trendy ve vzdělávání firem. Zkoušeli jsme, jak na nás působí jednotlivé barvy, místností kolovaly barevné papíry a úkolem účastníků bylo popsat své reakce na jednotlivé barvy a také najít svoji osobní barvu. Lidé byli workshopem nadšeni, byla to pro ně nová zkušenost,“ popsala Poláková. Barevné spektrum má všeobecně vliv na nálady člověka a také o ní vypovídá. Porozumění práci s barvami může velmi ovlivnit, jak působíme na ostatní a co si o nás myslí. Proto je velmi důležitá volba správné barvy oblečení nebo reklamy.

Lucie Poláková pracuje také s automatickou kresbou. Technika volné, neřízené kresby spojuje autora přímo s jeho podvědomím. Pomáhá tak s odstraňováním psychických bloků a zároveň je prostředkem pro léčení daného problému. „Mého semináře se účastní mnoho žen, které hledají cestu ke svému pravému ženství. K tomu slouží nejen automatická kresba, ale i intuitivní tanec. Lekce připravuji na začátek příštího roku,“ vysvětlila Poláková.

Cílem tanečně-pohybové terapie je vnímání člověka jako celku a objevování nových způsobů bytí, cítění a odhalování emocí, jež nemohou být vyjádřeny pomocí slov.

PAVLA KASALOVÁ