Rozkopané ulice, neprůjezdná hlavní silnice a pohyb stavebních strojů. Na to si od jara příštího roku budou muset zvyknout obyvatelé Dolní Cerekve.

Začne totiž budování kanalizace ke společné čistírně odpadních vod pro Dolní Cerekev a Kostelec, která vyroste v Kostelci. Už nyní ale mohou řidiči projíždějící mezi Kostelcem a Dolní Cerekví pozorovat začínající pokládku potrubí na polích podél silnice.

„Letos začala první etapa. Bude se pracovat, dokud to prosincové počasí dovolí. Čistírna bude stát v Kostelci v místě, kde řeka Jihlava opouští obec. Z Dolní Cerekve povede kanalizace s přečerpávacími stanicemi. Museli jsme ji vést přes kopec, protože jsme nesměli potrubí položit kolem řeky Jihlavy. Celkově to bude velmi náročné po všech stránkách,“ vysvětlil starosta Dolní Cerekve Zdeněk Jirsa.

Kvůli rozkopané silnici povedou v okolí Dolní Cerekve objízdné trasy po místních komunikacích spojujících okolní vesnice. Obyvatelé městysu se také konečně dočkají nové silnice, která je nyní ve špatném stavu. „Ve spolupráci s Krajem Vysočina dojde zároveň k rekonstrukci silnice II/639 - průtahu Dolní Cerekví. Z rozpočtu budeme muset vyčlenit další peníze,“ dodal Jirsa.

Na celé akci za zhruba dvě stě dvacet milionů korun je unikátní i to, že čistírna odpadních vod bude sloužit dvěma obcím. „O vybudovávání čistírny odpadních vod se snažíme tak patnáct let. Je to podmínka pro další rozvoj obce. Díky spojení s Kostelcem jsme konečně dosáhli na dotace. To, že má více měst nebo obcí jednu čističku, je zcela běžné na Západě,“ řekl starosta. DC má třináct set obyvatel, Kostelec přes devět set.

První etapa, která má být hotová do 31. října 2013, vyjde na 124 milionů korun. Osmdesátiprocentní dotaci poskytne Kostelci a Dolní Cerekvi Ministerstvo zemědělství a Evropská unie. Dolní Cerekev s ročním rozpočtem 21 milionů zaplatí asi 13,5 milionu korun. Druhá etapa bude dohromady stát asi sto milionů.

„Chceme, aby se k čistírně připojil i Spělov, místní část Dolní Cerekve. Odbor životního prostředí jihlavského magistrátu totiž na území obce povoluje pouze vyvážecí jímky, jejichž provoz je velmi drahý. Nikdo sem nepůjde bydlet za těchto podmínek. Ti, kteří nyní mají tento typ jímek, počítají s tím, že je nemají napořád, časem se připojí se na čističku,“ dodal starosta Dolní Cerekve. Obec s dvanácti sty obyvateli má vlastní zdroj pitné vody. „Vodovod si spravujeme sami. Naše voda je velmi kvalitní, kvůli ní jsme museli nedávno provést sanaci jedné místní skládky, která vyšla na padesát milionů korun. Lidé musí počítat s navýšením stočného. Po zvýšení DPH lidé za vodné a stočné zaplatí dvacet čtyři korun za kubík, po dokončení čistírny to bude asi padesát korun,“ uzavřel starosta Dolní Cerekve.

ZUZANA MUSILOVÁ