Domov pro seniory a veřejné sportoviště. Tyto a další plány mají telčští zastupitelé s areálem v Batelovské ulici, který od Kraje Vysočina kupuje město za necelých 5,5 milionu korun.

„Areál z jedné strany navazuje na pozemky panského dvora, které jsou ve vlastnictví města. Na druhé straně sousedí s nově budovaným vědeckým centrem Akademie věd, pozemky ČVUT a dalšími pozemky města. V územním plánu je celá tato oblast určena jako rozvojová plocha. Logicky tedy bylo zájmem města tento areál získat. Po několika jednáních s představiteli kraje se podařilo najít podmínky přijatelné pro obě strany,“ řekl telčský starosta Roman Fabeš s tím, že jedním ze záměrů je využití části areálu a budovy internátu pro přemístění stávájícího domova pro seniory.

„Prostředí je zde nádherné, ale pro toto využití by byly samozřejmě nutné rekonstrukce a dostavby budov. O tomto projektu zatím jednáme. V areálu jsou také funkční sportoviště, která bychom rádi nabídli ke sportování školám i veřejnosti, tak jako tomu bylo doposud,“ doplnil telčský starosta.

Představitelé města se nebrání ani tomu, nechat areál zrekonstruovat soukromým investorem. A pro vzor nemusí chodit daleko do jihlavských Stříbrných teras.

Další využití areálu bývalého domova mládeže v Telči ale bude záviset na tom, zda se podaří oživit projekt revitalizace sousedního panského dvora bývalého školního statku. Tam zatím vybraný soukromý investor své záměry z ekonomických důvodů nezačal realizovat.

Domov mládeže byl původně využíván pro ubytování studentů místní střední odborné školy a gymnázia. V minulém školním roce tam probíhala i výuka několika tříd střední školy. Rekonstrukcí totiž zrovna procházela budova Masarykovy univerzity na náměstí, kde byly do té doby třídy umístěny. A ve stejné době navíc probíhala i dostavba areálu škol v ulici Hradecká. „Po ukončení dostavby areálu se již všechny třídy střední školy přesunuly tam, a prostory domova mládeže již nepotřebují,” vysvětlil Fabeš.

Představitelé města jsou v plánech na odkup dalších budov spíše opatrní. „U budov, které vlastní město, posuzujeme jejich potřebnost, technický stav, provozní náklady a podobně. Když dojdeme k závěru, že jsou pro město nepotřebné, nabídneme je k prodeji. A za utržené finance třeba naopak koupíme nemovitosti, které jsou pro rozvoj města důležitější,“ dodal Fabeš.

ZUZANA MUSILOVÁ