Lidé, kteří bydlí na sídlišti U Hřbitova, Telečská a Zahradní jsou už zásobováni teplem z nového kotle na biomasu. Jedná se o jedinou lokalitu v Jihlavě, ve které je realizace tohoto způsobu vytápění možná. Teplo z biomasy je dodáváno pro zhruba deset procent obyvatel města Jihlavy. Kotel bude ovšem v provozu pouze v topné sezoně v zimě.

„Palivem pro kotel jsou pouze těžební zbytky z lesní těžby, takzvaná zelená štěpka. Jinak zpracované dřevo, například zbytky chemicky ošetřených desek, jsou pro kotel na biomasu nepřípustné,“ vysvětlil jednatel společnosti Jihlavské kotelny Vladimír Nedvěd.

Kotel na biomasu byl uveden do provozu na konci listopadu. V současné době se postupně zprovozňují i ostatní části celého díla. Po jejich dokončení, pravděpodobně v únoru příštího roku, bude zahájen zkušební provoz.

„Příští rok bude navíc pokračovat modernizace předávacích stanic v jednotlivých objektech, která přinese nejen snížení ztrát ve venkovních rozvodech, ale i úsporu elektrické energie,“ podotkl druhý jednatel Jihlavských kotelen Jan Diviš, který má celý projekt na starosti.

Stabilizace cen 
pro zákazníky

Topení biomasou má pomoci stabilizovat ceny v době, kdy neustále roste cena plynu.

„V roce 2011 vzrostla cena plynu o dvacet procent. Před několika lety došlo k omezení dodávek plynu, kdyby se to stalo znovu, tak toto je jediná kotelna, která je schopná zajistit dodávky tepla bez omezení,“ upřesnil jednatel Vladimír Nedvěd.

Podle něj je potřeba, aby se palivová základna rozšířila a společnost tak nebyla závislá na jednom druhu paliva. Cena plynu však bude i nadále rozhodující, dodávky tepla z biomasy pokryjí ve městě 1 600 bytů a další nebytové prostory. Jihlavské kotelny zásobují celkem 9 500 bytů a další nebytové prostory.

Spalováním dřevních zbytků se už na Vysočině vyrábí teplo do domácností například v Třebíči nebo Pelhřimově, Bystřici nad Pernštejnem a v Nové Cerekvi.