„Klientům budeme poskytovat nejen právní, ale neméně důležitou psychologickou pomoc,“ řekl k významu poradny, která se poprvé otevřela klientům v úterý, její vedoucí a současně právní poradce Antonín Křoustek.

Na první klienty jste čekal v úterý 3. ledna v podvečer. Jaký výsledek toto čekání mělo?

V první konzultační den navštívil první zájemce naši poradnu ještě před sedmnáctou hodinou, kdy jsme oficiálně první konzultace zahajovali. Jako první se na nás obrátila ohrožená osoba v případě domácího násilí.

Vy jste byl první, s kým se tato ohrožená osoba, zůstaňme u tohoto anonymního označení, setkala?

Tato ohrožená osoba se už obrátila na policii, přesto se poté obrátila i na naši poradnu, abychom jí poradili, jak zajistit její bezpečnost.

Čím se tedy možnosti poradny Bílého kruhu bezpečí liší od možností policie?

Největší význam vidím v tom, že my pracujeme ve dvojici právník – psycholog. Na policii je kontakt s ohroženými lidmi omezen především na právní poradenství. U nás jsme zmíněné ohrožené osobě poskytli v první řadě právě psychologické poradenství.

Jak dlouho tato první konzultace trvala?

První konzultace trvala přes šedesát minut.

Odpovídala už tato první konzultace představám, s nimiž jste zdejší poradnu otevírali?

Myslím, že přesně takový byl záměr. Abychom poskytli takto ohroženým lidem právě takovou poradenskou činnosti, jak se stalo v případě prvního klienta naší jihlavské poradny.

V úterý přišel pouze jediný klient. Není to přece jen málo?

Samozřejmě, že z pohledu toho, že není páchána trestná činnost a lidi služeb poradny nepotřebují, by to bylo ideální. Z jiného úhlu pohledu se už v úterý ukázalo, že jihlavská poradna Bílého kruhu bezpečí není a nebude zbytečná.

Máte už další zájemce o poskytnutí vašeho poradenství?

Hned během úterních konzultačních hodin s námi navázali telefonický kontakt pozůstalí po velice závažném trestném činu, kteří využili možnost objednat se na termín, jež máme vyhrazený pro konzultace těchto nejzávažnějších případů, kde traumatizace obětí či pozůstalých je opravdu značná. Takže se význam poradny hned první konzultační den potvrdil dokonce dvakrát.

Jaký další okruh klientů, vedle zmíněných obětí domácího násilí a pozůstalých po velmi závažném trestném činu, v poradně očekáváte?

Ze zkušenosti dalších poraden, neboť v Jihlavě navazujeme na činnost už existujících osmi poraden Bílého kruhu bezpečí po celé republice, víme, že se na poradny obracejí především znásilněné ženy a oběti hrubého fyzického násilí. Ty jsou jednak silně traumaticky zdeptány a pak často teprve u nás se dozví, že mají možnost odškodnění od státu.

Bavíte se s klienty o velmi závažných událostech, které zasáhly do jejich života. Je u vás zaručena dostatečná anonymita a ochrana těchto lidí a informací, s nimiž se na vás obracejí?

To je jeden ze základních principů naší práce. Vedle bezplatnosti, nestrannosti a odbornosti je důležitým principem právě diskrétnost.Pokud nás klient navštíví, má zaručenou naprostou diskrétnost. Nemusí se obávat žádného vyzrazení osobních údajů.