Už léta ale kotelna funguje jako plynová a teď nově také spaluje dřevní biomasu. A to je ona příčina současných potíží.

„Záleží hlavně na směru větru, jestliže fouká od kotelny naším směrem, tak sem ty saze padají,“ uvedla Drahomíra Šmerglová z domu v sousedství kotelny. Se současným stavem není spokojená například ani Helena Boháčková, které se zanášení okolí kotelny sazemi nelíbí. Trpí tím třeba i vyprané prádlo, které lidé suší na balkonech. Stížnosti na problém zaznamenali dokonce i na odborech životního prostředí magistrátu a krajského úřadu.

„V současné době je část zařízení bio kotel a akumulátor uvedeno do zkušebního provozu. Podotýkám, že se nejedná o trvalý provoz. V této době probíhají seřizovací práce,“ namítl Vladimír Nedvěd, jednatel společnosti Jihlavské kotelny. Problémy s vypouštěním znečišťujících látek ale připustil.

Schválení k provozu nového zařízení má v kompetenci krajský úřad. „Jednou z podmínek je, že provozovatel do tří měsíců od zahájení zkušebního provozu nebo při maximálním výkonu kotle zajistí autorizované měření emisí nově instalovaného kotle na biomasu,“ sdělila mluvčí krajského úřadu Jitka Svatošová.

ZUZANA MUSILOVÁ