Staré kanalizační potrubí v některých batelovských ulicích a balastní voda v čističce odpadních vod budou už brzo minulostí. Městys Batelov se totiž letos chystá na svou největší investici. Začátkem letních prázdnin chce začít s celkovou rekonstrukcí kanalizace. Na zhruba osmdesátimilionový projekt si městys zažádal o dotaci na ministerstvu zemědělství.

„Do konce března se dozvíme, zda dostaneme na budování kanalizace peníze. Náklady půjdou přes osmdesát milionů a ze svého rozpočtu budeme muset přispět minimálně pětadvaceti miliony,“ vypočítal starosta Batelova Jiří Doležal.

Stávající kanalizace v Batelově je jednotná a v řadě ulic je její životnost na pokraji udržitelnosti. Druhým důvodem, proč chce městys do kanalizace investovat, je ten, že se z ní dostávají do čistírny odpadních vod také balastní vody, kvůli kterým obec musí platit velké penále. „Přes čistírnu nám teče nejen dešťová voda, ale dostává se tam voda ze struhy nebo podzemní voda, která navyšuje konečný objem,“ vysvětlil starosta Doležal.

Městys Batelov má totiž stanoveno, že může vyčistit tři sta tisíc kubických metrů vody za rok. Pokud tento limit překročí, platí velké penále. Podobný problém řešili před lety v Třešti, i tam z okolních rybníků přitékalo do čističky zbytečné množství čisté vody.

„Nově vznikne oddělená kanalizace se dvěma potrubími. Dešťová a balastní voda půjdou do toku a do čistírny se dostane pouze voda špinavá, splašková,“ upřesnil Doležal. V ulicích Na Oboře, Soukenická a Pod hřbitovem směrem na Třešť jsou trubky nejvíce poškozené. Tam se budou proto pokládat oboje nové. Městys počítá s tím, že bude trvat dva až tři roky, než bude celá akce hotová.

Občané Batelova se proto musí připravit, že bude celý městys rozkopaný. „S výjimkou místních částí se to týká celého Batelova. Je to největší akce, kterou máme na letošek naplánovanou. Od toho se pak bude odvíjet další dění v městysi,“ dodal Doležal.