V aule Vysoké školy polytechnické se v úterý 14. února uskuteční u kulatého stolu veřejná diskuse na téma transparentního výběru lokality pro budoucí hlubinné úložiště radioaktivních odpadů.

Vedle odborníků v čele s Danou Drábovou usednou ke společnému stolu politici včetně hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, zástupci obcí, které se nacházejí na území vytipovaných lokalit, i představitelé ekologických aktivit.

Chybět nebudou ani manažeři ze Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), která diskusi u kulatého stolu připravila. „Zkušenosti nejen z těchto akcí ukazují, že proces výběru lokality musí probíhat transparentně a s aktivním zapojením všech zainteresovaných stran. Především však obcí, a to tak, aby se zohlednily místní a regionální zájmy,“ uvedl Jiří Slovák, vedoucí přípravy projektu hlubinného úložiště.

Úterní beseda, která začíná v 16 hodin, je určena široké veřejnosti. Moderovat ji bude Martin Veselovský.