Seznam oborů, které střední školy plánují otevřít v příštím roce, přinesl četná překvapení. Průmyslová škola v Jihlavě neotevře technické lyceum, jihlavská střední škola technická se rozhodla zavřít obor elektrotechnika.

Naopak, pokud se najde dostatek zájemců, plánuje technická škola umožnit večerní studium na obráběče kovů a elektrikáře. Průmyslová škola pro příští školní rok rozšíří nabídku jednoho z oborů.

Neotevření technického lycea zdůvodnil ředitel průmyslové školy v Jihlavě Miroslav Vítů malým zájmem ze strany uchazečů o studium. „V letošním školním roce z původních třiceti pěti zájemců nastoupilo pouhých dvanáct,“ uvedl Vítů.

Za takových okolností považuje škola za ekonomicky nevýhodné, aby studium na technickém lyceu dále nabízela. Nedostatek studentů na technickém lyceu si ředitel průmyslové školy vysvětluje velkou konkurencí. „V Jihlavě se nachází dvě gymnázia a několik lyceí. Například stavební škola loni lyceum vůbec neotevřela,“ prohlásil Vítů.

Jediné technické lyceum v Jihlavě

I přesto se však stavební škola rozhodla tento způsob studia nadále ponechat v seznamu oborů. „Protože průmyslová škola se rozhodla lyceum neotevřít, zůstaneme pravděpodobně jedinou školou, která bude toto studium nabízet,“ řekl ředitel střední stavební školy v Jihlavě Pavel Toman.

Zájemci o studium na průmyslové škole se však nemusí cítit nijak ochuzeni. Podle Miroslava Vítů bude rozšířena nabídka oboru informačních technologií, která uchazečům umožní studovat podobné zaměření, jaké bylo možné studovat na technickém lyceu.

Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Třešti podobně jako střední škola stavební v Jihlavě žádné změny v nabídce oborů nechystají. Zda se však všechny otevřou, to si netroufají tvrdit. „Loni jsme měli málo zájemců o jeden obor, a proto jsme se ho raději rozhodli pro loňský rok zrušit, i když by ho bylo možné otevřít,“ řekl ředitel třešťské střední školy a učiliště František Pospíchal. O jaký obor šlo, ale nechtěl upřesnit.

„U učňovských oborů je to každý rok jinak. Střídá se zájem o klempíře a pokrývače. Snažíme se, aby každý rok byl alespoň jeden z těchto oborů otevřen, protože naše škola jako jediná na Vysočině zajišťuje vzdělání v této oblasti,“ uvedl Toman.

Zájem o studium jednotlivých oborů se různí. Na stavební škole se hodně žáků hlásí na instalatéra, v letošním školním roce naplnili třídu dokonce třiceti studenty. „Trvalý zájem je o obor mechanik seřizovač, naopak několik let již není zájem o kováře,“ vylíčil svou zkušenost ředitel technické školy v Jihlavě Josef Váca.

Podle slov Pavla Tomana je pro otevření oboru s maturitou potřeba nejméně osmnácti studentů, u učňovského studia jich stačí osm. Pokud by ředitel chtěl otevřít obor i při menším počtu zájemců, musel by záležitost projednat s odborem školství, aby mu povolil výjimku. „Například pokud jde o zednické práce, otevře se i při pěti šesti lidech, protože po zednících je společenská poptávka,“ uvedl František Pospíchal.

Uchazeči o studium budou mít letos možná o trochu těžší přístup ke vzdělání než například loni. Z rozhodnutí rady Kraje Vysočina totiž všechny střední školy, na nichž probíhá výuka oborů s maturitou, musí vypsat přijímací řízení.

BLANKA FIŠAROVÁ