Jihlavský magistrát odhaduje, že odklad do první třídy v následujícím školním roce dostane asi 140 dětí. Toto nemalé číslo by mohlo mít za následek, že míst v jihlavských mateřských školách bude i přes rozšiřování školek opět nedostatek. Radnice by proto ráda otevřela speciální přípravné třídy, do kterých by chodily právě děti s odkladem.

„Mateřinky jsou přeplněné, učitelky se předškolákům nemohou tolik věnovat. Předškolní třídy by nám výrazně pomohly,“ vyjádřil se náměstek primátora pro oblast školství Rudolf Chloupek.

Prozatím však není jasné, jestli na tyto třídy, které by pro děti s odkladem vznikly na základních školách, bude dostatek peněz. Radnice bude příští týden jednat s krajem. „Je to záležitost přenesené působnosti státu a záleží, zda ze státních peněz, které na kraj přijdou, budeme moci nějakou částku poskytnout. Vše bude předmětem schůzky se zástupci města, ale pevně věřím tomu, že některé třídy budou. V jakém rozsahu, to vám neřeknu,“ řekla radní Kraje Vysočina pro oblast školství Marie Kružíková.

Podle ředitelky jihlavské mateřské školy Riegrova Ivany Doležalové mají rodiče dětí, které dostaly odklad, o přípravné třídy velký zájem. „My ve školce máme 42 předškoláků, z toho asi deset rodičů by chtělo pro dítě odklad a sedm z nich by chtělo, aby jejich děti nastoupily do přípravné třídy,“ přiblížila Ivana Doležalová.

Navíc by se děti s odkladem v takovýchto tříd třídách lépe připravily na školu, a přestup by je tak méně zatížil. „V přípravných třídách by byly ve skupině dětí věkově stejných. Byly by na stejné úrovni. Práce s nimi by byla daleko systematičtější než v mateřských školách. Děti by se na školu připravovaly velice poklidně. V mateřské škole jsou všechny aktivity postavené na hře a spontánním zájmu dítěte. V přípravných třídách už by se dala rozvíjet záměrná pozornost dětí,“ dodala Doležalová.

V Jihlavě v současné době fungují už dvě přípravné třídy, ale ty jsou určeny dětem ze sociálně slabých rodin. Učitelé v nově vzniklých asi osmi přípravných třídách by měli dětem pomoci odstranit disproporce, které jim nedovolily začít chodit do školy. O umístění do takové třídy musí rodiče sami požádat. Potřebují k tomu mimo jiné i doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Za docházku do přípravných tříd by rodiče neměli platit.