Třídí odpad, mají blízký vztah k přírodě, snaží se pomáhat opuštěným zvířatům a chtějí udržovat pořádek ve svém okolí. To všechno běžně dělají žáci základní školy Hradecká v Telči, která nyní může používat titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně pro období 2012–2014. Telčské základce se jej podařilo získat jako jediné škole na Vysočině.

„Nedávno jsem šla zámeckým parkem, kde ležela rozbitá láhev. Došla jsem si domů pro košťátko a lopatku a láhev jsem uklidila. Jedna starší paní mě za to dokonce pochválila,“ řekla jedna ze žákyň telčské základní školy.

K zodpovědnému a ohleduplnému přístupu k přírodě a životnímu prostředí vede škola své žáky už od devadesátých let. Od té doby se jí podařilo v oblasti ekologie a environmentální výchovy získat řadu ocenění. Propříště by chtěla škola dosáhnout nejvyšší mety – titulu Ekoškola s mezinárodně platným certifikátem, logem a vlajkou.

Titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně obdržela telčská základní škola už podruhé. Poprvé to bylo pro období 2010–2012. „Název označuje školu, která se zabývá ekologií v globálu – takzvaným udržitelným rozvojem. Jde o školu, která se snaží udělat co nejvíc pro to, aby zachovala zdravé podmínky i pro děti našich současných žáků. Získání titulu je pro nás závazkem, škola i nadále musí jít příkladem žákům i celému městu,“ uvedla ředitelka školy Miluše Remešová.

Telčská škola používá název Zelená pro školu, který ji podle ředitelky výstižně charakterizuje. „Aktivity spojené s environmentální výchovou máme zařazené v hojné míře do vlastního školního vzdělávacího programu. Žáci už je často berou jako součást běžné výuky,“ dodala ředitelka.

Škola má ve městě v oblasti ekologie významné postavení. Lidmi je totiž vnímána jako instituce, která se zabývá udržitelným rozvojem, vymýšlí akce pro veřejnost a účastní se různých akcí s ekologickou tematikou.

„Žáci se účastní terénních výukových programů například v ekologickém centru v Chaloupkách u Kněžic. Ve škole se třídí odpad, pořádáme také sběrové akce na papír, byliny a baterie. Podporujeme záchrannou stanici v Telči, kde jsme adoptovali fretku. Pro veřejnost pořádáme Den Země,“ vyjmenovala některé činnosti učitelka a koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Irena Anderlová.

Ve škole funguje Ekotým složený z žáků 2. stupně, který provádí analýzu ekologického stavu v oblastech, jako je voda, odpady, energie, a navrhuje úsporná opatření. Žáci jednotlivých ročníků si také mohou vybrat z nabídky několika volitelných předmětů zaměřených na ekologii.

„O tyto předměty je celkem zájem, ačkoli si žáci vybírají také z předmětů, které jsou zaměřeny na počítače. Děti se obecně rády zúčastňují exkurzí, výukových programů, her, soutěží i výuky v přírodě. Opravdu velký zájem je o projektový Den Země,“ doplnila Irena Anderlová.

Ocenění, které uděluje Klub ekologické výchovy, škola převzala ve čtvrtek 9. února na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy v Praze. Titul byl škole udělen u příležitosti dekády OSN s názvem Vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Škola, která obdrží titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupně, je charakterizována jako škola s dlouhodobými zkušenostmi s komplexní realizací ekologické výchovy, kdy jsou zapojeni téměř všichni pedagogové. Na škole působí koordinátor environmentální výchovy. Škola má vypracovaný dlouhodobý i krátkodobý plán a uskutečňuje programy k ekologické výchově v průběhu školního roku. Spolupracuje s veřejností i se školami z okolí.

ZUZANA MUSILOVÁ