O trochu více vědí historikové o pivovarnictví 
a sladovnictví v Jihlavě. Díky rekonstrukci budovy jihlavské základní umělecké školy na Masarykově náměstí totiž našli fragmenty listin z osmnáctého století. Jedním z fragmentů je úřednické potvrzení, které bylo uděleno Johanu Zieglovi. Stojí v něm, že může začít vařit pivo.

Na potvrzení je čitelné rovněž přesné datum, a to 15. října roku 1740. „Potvrzení je podepsáno Davidem Mälzerem. Mälzer v němčině znamená sladovník. To nám říká, že tento pán se jmenoval Sladovník a zároveň práci sladovníka i vykonával,“ přiblížil historik Radim Gonda. Podle něj v tomto roce v Jihlavě fungoval systém střídavého vaření piva. „Sladovníci měli právo vařit pivo v jednotlivých městských pivovárcích. Když se sladovník dostal na řadu, před každým vařením dostal takovéto potvrzení, že opravdu může nastoupit,“ dodal Gonda.

Další z fragmentů, který historikové v budově umělecké školy našli, pochází 
z roku 1742, kdy byla Jihlava na celý měsíc obsazena sasko-polskými vojsky. Podle historika byly fragmenty schované na dobrém místě, i proto vydržely tolik let. „Když jsou uchovány v suchém prostředí, kde je stabilita vlhkosti a teploty, tak se poměrně dobře daří uchovat i papír,“ upřesnil Gonda. Expertizy navíc prokázaly, že v budově je kromě listin také zeď s trámem, která pochází ze 13. století.

Včera se navíc v budově základní umělecké školy konal kontrolní den stavby. Dělníci z budovy již odvezli celkem 
160 tun sutin, což je asi dvacet tater. Nevyužívané sklepy domu totiž byly plné různých navážek. Ve zrekonstruované budově budou sloužit jako místnosti pro výstavy.

Podle výrobního ředitele Martina Urbánka rekonstrukce jihlavské umělecké školy běží dokonce s předstihem. „V současné chvíli je dům kompletně odstrojen 
od toho, co v něm nemá být. Začali jsme budovat nové věci, jako například strop v druhém patře. Rekonstrukce objektu bude dokončena na jaře. Potom se bude zařizovat interiér a do začátku prázdnin by mělo být hotovo,“ řekl také Urbánek. V příštím školním roce tak budou žáci lidové školy v kompletně novém prostředí.

Těšit se mohou například 
na nový ateliér pod střechou, velký hudební sál nebo izolované zkušebny bubeníků či nahrávací studio. „Celá škola se přeorganizuje. Každý učitel bude mít svoji třídu. V současné době jsou někde třeba dva,“ přiblížila ředitelka lidové školy Dana Fučíková. 
V současné době výuka lidové školy probíhá v bývalém hotelu Zlatá Hvězda na Masarykově náměstí.

Celkové náklady projektu Rekonstrukce a rozvoj Základní umělecké školy Jihlava se vyšplhaly na 80 milionů korun. Dotace z evropských fondů je 56 milionů, na zbytku se podílí samotné město.