„Reagovali jsme na poptávku pacientů psychiatrických léčeben nejenom v našem kraji,“ upřesňuje Jitka Holemářová, vedoucí zařízení Následná péče Jihlava. Toto řešení je dalším rozšířením již stávající služby intenzivního ambulantního doléčovacího programu o pobytovou formu péče.

Chráněné bydlení má kapacitu pěti osob a je určeno lidem, kteří se léčí ze závislosti minimálně tři měsíce, chtějí dále abstinovat, ale nemají se kam vrátit. V chráněném bydlení podstoupí doléčovací program, který jim pomůže natrvalo abstinovat.

Bydlení téměř v centru města nabízí další možnosti pro zapojení do pracovního i samostatného života. „O službu je vyšší zájem, než jsme schopni uspokojit. Služba tohoto typu v krajském městě chyběla,“ dodala Jitka Holemářová.