Zákazové značky, minimální provoz, vyfrézovaná silnice a pohyb pracovních strojů. Tak to nyní vypadá v centru Dolní Cerekve, kde je od pondělí úplná dopravní uzavírka kvůli budování připojení na novou čistírnu odpadních vod v Kostelci. Největší komplikace zatím způsobili cizí řidiči, kteří nerespektovali dopravní značení. Někteří z nich do městysu zabloudili i včera.

„V prvních dnech jsme měli problémy s řidiči, kteří tu neměli co dělat a do obce vjeli i přes zákaz. V okolí obce jsou přitom jasně vyznačeny objízdné trasy. Smí sem zajet jen místní obyvatelé a lidé, kteří sem jedou za nějakým účelem,“ vysvětlil starosta Zdeněk Jirsa.

To, že se v centru městysu něco děje, zatím připomíná hlavně vyfrézovaná silnice. Práce na budování splaškové kanalizace, která je součástí připojení na čistírnu, se naplno rozběhnou hned po Velikonocích. Uzavírka hlavní silnice v Cerekvi potrvá minimálně do konce letošního roku. Řidiči se musí městysu zcela vyhnout.

„Letos se bude pracovat podél silnice II/639 a v jejím okolí. Společně s Krajem Vysočina chystáme také kompletní rekonstrukci této silnice. Její stav byl už opravdu hrozný,“ doplnil starosta. Pracuje se také v místní části Nový Svět. Tam vznikne tlaková stanice, která potrubím požene splašky z Dolní Cerekve přes kopec do Kostelce.

A jak si na novou situaci zvykají místní lidé? „Najednou je tu větší klid. Cerekví totiž normálně projíždí velké množství nákladních aut, někdy kvůli nim nemohu spát od čtyř hodin od rána. Připomíná mi to časy, kdy ještě na náměstíčku stávala brána, kterou velká auta nemohla projet. Jenže brána byla zbourána za minulého režimu a autům už tu nic nebránilo v cestě,“ vyjádřil se jeden z místních obyvatel.

Nákladní auta nechybí ani prodavačce z obchůdku u kostela. Ta si ale postěžovala i na něco jiného. „Nákladní auta tu jezdí, otřesy ničí okolní domy. To, že tu nikdo nejezdí, už jsem bohužel během té krátké doby pocítila na tržbách. Sice jsem tu hlavně pro místní, ale občas se tu zastavili a nakoupili i ti, co obcí projížděli. Nevím, co budu dělat, až se začne bagrovat. Uvidíme,“ řekla prodavačka, která si nepřála uvést jméno.

S budováním společné čistírny odpadních vod pro Dolní Cerekev a Kostelec se začalo loni na podzim. Akce za více než tři sta milionů korun bude pokračovat i v příštím roce.

ZUZANA MUSILOVÁ