Ocenění Hvězda roku může být uděleno i mimo stanovené obory, a to za výjimečný počin v jakékoli jiné oblasti života.

Mladé hvězdy soutěží ve čtyřech kategoriích, od předškolních dětí až po maturanty. Věkově je soutěž omezena devatenáctým rokem. „Návrh musí obsahovat jméno kandidáta, adresu, kategorii a obor, v nichž je nominován, a podrobné zdůvodnění, proč by mu ocenění mělo být uděleno,“ doplnila k nominaci Michaela Marešová z kulturního odboru. Návrhy musí být podány na odbor kultury a propagace nejpozději do 30. dubna 2012.

Loni na podzim udělili toto ocenění poprvé třem mladým lidem. Jan Procházka dostal cenu za vzornou reprezentaci na mistrovství světa v německém Stuttgartu jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. Dalším oceněným byl Vilém Hofbauer, který skončil na prvním místě v Mezinárodní interpretační soutěži ve hře na zesťové nástroje. Mladý hudebník vyniká ve hře na trubku. Poslední oceněnou byla Natálie Lechnýřová, která dokázala pomoci Josefu Hosovi při úrazu. Radní vybírali oceněné celkem z jedenácti nominovaných.