Nově vznikající muzeum má hotový vstupní objekt. „Těsně před Velikonocemi byl předán vstupní objekt, který bude tvořit zázemí pro celou expozici. Jedna z místností nové dřevostavby bude sloužit pro prodej upomínkových předmětů, budou zde umístěny předměty z expozice nebo panely o historii,“ potvrdil pokračování projektu starosta Hodic Josef Bakaj.

Postupně se začnou vytvářet informační panely a cedule a opraví se řada exponátů. Slavnostní zpřístupnění je naplánováno na 28. července při příležitosti konání Parního léta.

Projekt v Hodicích realizuje Místní akční skupina v Telči 
s rozpočtem ve výši 300 tisíc korun a je z 90 procent podpořen dotací z Programu rozvoje venkova, zbylou částku financuje obec z vlastních zdrojů.

V rámci projektu Regionem Renesance nejen po stopách historie vznikají na Jihlavsku další muzea také v Dolní Cerekvi, Stonařově, Třešti, Mrákotíně, Kostelní Myslové a Radkově.