Zelené cedule, které v nejbližších týdnech do lokalit přibudou, budou promlouvat jasnou řečí. Když lidé v daných oblastech něco provedou, nebudou se moci vymlouvat, že o chráněných druzích nevěděli.

„Dnes lidé ani neví, že v dané oblasti žije například chráněná rosnička, kterou když zašlápnou, tak za to mohou dostat pokutu. Nyní v režimu přírodní památky do lokalit přibude značení, ze kterého to bude zřejmé,“ vysvětlil krajský radní pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý.

Žádné zásadní změny se ovšem v daných lokalitách dít nebudou. Jako přírodní památce bude v obou územích stanovený způsob dalšího obhospodařování. O údržbu a zachování území se bude starat kraj. „Celkové náklady na údržbu přírodních památek a přírodních rezervací v kraji jsou kolem čtyř milionů ročně,“ doplnil náročnost údržby Ryšavý.

Vodárenskou nádrž v Nové Říši spravuje Povodí Moravy, které se neobává, že by na vodním díle muselo omezit některou ze svých činností. „Na nádrž se vztahuje ochranné vodárenské pásmo, takže žádné další omezení, které by vyplývalo z titulu přírodní památky, neočekáváme,“ podotkla Veronika Slámová z Povodí Moravy.

Přírodní památka vodárenské nádrže na Olšanském potoce u Nové Říše má celkovou rozlohu 53 hektarů. „Chráněné území bylo zřízeno kvůli unikátní populaci silně ohroženého rybího druhu sekavce podunajského,“ uvedl Dušan Kosour z Povodí Moravy.

Dalším významným druhem, který je zastoupený na území vodního díla Nová Říše, je rak říční. „Velká koncentrace tohoto kriticky ohroženého druhu je na hrázi, kde byla populace odhadnutá na několik set jedinců, a proto lze tvrdit, že se v nádrží vyskytuje několik tisíc raků,“ dodal Kosour. Populace raků je tak na vodárenské nádrži pravděpodobně nejpočetnější v České republice.

Druhou novou přírodní památkou na Jihlavsku je lokalita Hajnice u Šimanova. Zde museli v minulosti bojovat i s tím, že lidé do přírody vyváželi suť. Podle starostky Šimanova Lenky Procházkové, do jehož katastru nové chráněné území patří převážně, už se dokázali s tímto problémem vypořádat. Nyní jsou rádi, že mají kolem Šimanova hned dvě významné přírodní lokality. „Nemáme tu žádnou kulturní památku, ale z padesáti procent jsme obklopeni hned dvěma přírodními skvosty. Prvním je Hajnice a druhým je přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště,“ dodala starostka Šimanova. Na třiceti hektarech území Hajnice se vyskytují chráněné druhy jako čolek obecný, rosnička zelená, všivec ladní nebo dvouhrotec bahenní.

V obou případech může podle radního Ryšavého dojít ke zvýšení turistického ruchu, který přiláká na chráněná území nejen přírodovědce.