SMJ použily na místních komunikacích 768 tun soli, 505 tun drti, 500 tun písku a 113 300 litrů solanky. „Zima by se dala považovat spíše za průměrnou. Do konce roku 2011 vlastně pořádně zima ani nebyla. Udeřila až v polovině ledna a trvala skoro do konce února,“ řekl mluvčí SMJ Martin Málek.

Vrásky pracovníkům SMJ přidělaly přívaly sněhu a tuhé mrazy. „Sníh nenapadal postupně, ale ve velkém množství a nárazově, což bylo náročné na úklid. Extrémní byly samozřejmě také silné mrazy. Byl proto problém udržet fungující techniku a zvolit správný posyp na komunikace. Samozřejmě, že s velkou zimou bojovali i lidé, kteří pracovali venku,“ vysvětlil Málek.

Naopak v březnu byla díky dobrému počasí zimní údržba jednodušší. Na zimní údržbu bylo operativně připraveno nastoupit do práce až 50 pracovníků. SMJ zajišťovaly sjízdnost vozovek a schůdnost veřejných ploch.

Technologie posypu se řídila metodickým návodem k zabezpečení sjízdnosti místních komunikací v zimním období. Schody, přechody pro chodce 
a veřejné cesty, které nešlo ošetřit strojně, se sypaly ručně. Na vytipovaná místa se umístilo 130 kusů plastových kontejnerů s posypovým materiálem. „Poděkování patří také lidem za pomoc a toleranci při úklidu chodníků, protože změnou takzvaného chodníkového zákona se některé cesty během zimy vůbec neudržovaly,“ zmínil mluvčí.

Zimní údržba probíhala 
v období od 1. listopadu 2011 do 31. března 2012 na místních komunikacích ve vlastnictví města Jihlavy, a to podle pořadí důležitosti. SMJ udržovaly asi pět set kilometrů místních komunikací.

ZUZANA MUSILOVÁ