Most totiž pochází z roku 1908, a jedná se tak o jeden 
z nejstarších dochovaných železobetonových mostů na území republiky s průkopnickým technickým i estetickým řešením. „Oprava je hodně náročná, není tady nic rovného. Celé je to mravenčí práce, je tady spousta výstupků, vloží, vynechávek, které se budou muset doštukovávat ručně. Jsou to stovky hodin ruční práce. Nic nepůjde zmechanizovat, je to všechno jen o lidech,“ vyjádřil se přímo na místě stavbyvedoucí Milan Černý.

Původní záměr byl ponechat pouze opěry a střední pilíř. Zbytek mostu měl jít k zemi. Nakonec se však vedení města spolu se stavaři a památkáři domluvilo jinak. „Rozhodlo se, že zkusíme klenbu zachovat. Takže jsme se vlastně pokusili o záchranu památky. Demolice se zaplať pánbůh povedla tak, jak měla. Část klenby, která měla zůstat, vydržela,“ popsal začátky opravy mostu U Jánů stavbyvedoucí.

Nyní dělníci pracují na podpěrách a pak začnou budovat nové klenby. „Nemůžeme úplně přesně pracovat tak, jak to stavbaři dělali dříve. Tyto technologie už dávno neexistují, ale budeme se snažit, aby most vypadal tak jako před sto lety,“ přiblížil Milan Černý.

Připomene historii

Zrekonstruovaný most dostane historickou dlažbu, do části vozovky budou navíc zabudovány koleje upomínající 
na tramvajovou dopravu. „Oprava by měla zlepšit nejen technický stav mostu, ale i jeho estetickou stránku,“ řekl už dříve primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal (ODS).

Právě most U Jánů plnil 
v Jihlavě důležitou funkci 
v době, kdy se začala rozmáhat železniční doprava. Bylo totiž potřeba přepravit cestující z vlakového nádraží do centra města. Dosavadní fiakry už kapacitně nestačily. Proto městská rada rozhodla 
o zavedení tramvajové dopravy, která spojovala centrum 
s dnešním hlavním nádražím. A právě na této trase bylo potřeba vybudovat secesní most, přes který koleje vedly. Tramvaje ve městě jezdily zhruba 
40 let. Po roce 1948 je v Jihlavě vystřídaly trolejbusy.

Náklady na opravu stoletého mostu dosáhnou přibližně dvanácti milionů korun. Stavbaři by měli být hotovi v polovině tohoto roku.