„Při kontrole byly zjištěny tři nedostatky. Hlavní problém je v počtu umyvadel a záchodů. Na padesát dětí jsou v zařízení pouze dvě toalety. Dále jde o nevyhovující osvětlení a nakonec z denní místnosti by měl být umožněn vstup do šatny i na záchody,“ vyjmenovala zjištěné problémy při kontrole Eva Sovová z odboru hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické správy.

Městys má nyní zhruba čtyři měsíce na to, aby provedl úpravy především hygienického zázemí. „Podle norem by mělo mít zařízení jednu záchodovou mísu na pět dětí,“ upřesnila Sovová. Ve Větrném Jeníkově by to při stávajícím počtu znamenalo ideálně dvanáct záchodových mís.

S těmi také projekt na celkovou rekonstrukci mateřské školy, který má městys zpracovaný, počítá. Jisté ovšem je, že kompletní rekonstrukci za bezmála osm milionů není možné v šibeničním termínu stihnout. Potřebné finance totiž městys ve svém rozpočtu nemá.

„Vše je v tuto chvíli otázkou jednání a úpravy konzultujeme s Krajskou hygienickou správou a projektantem rekonstrukce,“ podotkl starosta Větrného Jeníkova Ivo Grubbauer, který v současné době řeší, jak nakonec budou celkové úpravy mateřské školy vypadat, kdy se budou realizovat a jakým způsobem to ovlivní chod mateřské školy.

Šibeniční termín: konec srpna

Na odstranění závad proto chtějí ve Větrném Jeníkově pracovat především o velkých prázdninách. Krajská hygienická správa dala městysi termín do 31. srpna, do té doby mateřské škole udělí výjimku.

Starosta Větrného Jeníkova doufá, že se opravy budou moci realizovat za chodu a mateřská škola se nebude muset o prázdninách uzavírat. „Úprava je nevyhnutelná, i když nás velice tlačí čas. Určitě se budeme snažit o co nejmenší zásah do provozu mateřské školy,“ dodal s nadějí Grubbauer.

Jednou z možností je, že děti budou v době oprav docházet do vyhrazené třídy na základní škole. Dočasné uzavření školky je pro městys tou nejkrajnější variantou.