Horník, který už dva roky stojí na břehu Jezdovického rybníka, nezůstane sám. V letošním roce k němu pravděpodobně přibude menší socha zavaleného horníka, aby se z něj o rok později stal horník zachráněný. Ze sutin ho totiž přijde zachránit postava ženy.

Takovou myšlenku nosí v hlavě jednatel jezdovického Okrašlovacího spolku Ivo Mišák. Spolek má totiž už od loňského roku v plánu v blízkosti horníka postavit hornický skanzen jako připomínku dějin, které od 13. století v Jezdovicích utvářelo právě hornictví.

Prozatím se ale na něj nepodařilo sehnat potřebné peníze, takže se spolek musí spokojit pouze s dílčími akcemi. Tím má být například realizace zmiňované žertovné postavy zavaleného a zachráněného horníka.

„Když jsme před dvěma lety udělali horníka, nechtěli jsme, aby zůstal osamocený. Horník byl takový první dílek do skanzenu, který plánujeme v obci vybudovat,“ přiblížil záměr architekt Ivo Mišák, který žije v Jezdovicích už deset let a v historii obce našel příležitost, jak se realizovat.

Věrné ukázky 
práce horníků

Dnes už podle něj lidé o tom, jak hornické práce vypadaly, příliš neví. V chystaném skanzenu by proto nechyběla část vyústění štol, historický důlní vozík nebo třeba horník s nůší. K tomu by bylo připojeno několik informačních cedulí a atrakcí i pro děti, ve kterých by se hornický odkaz objevil také.

Obec pro účely skanzenu povolila využít pozemek na břehu rybníka v těsné blízkosti již stojícího horníka. Podle propočtů, které má spolek k dispozici, by realizace hornické připomínky vyšla na necelých dvě stě tisíc korun. Přímo na historický skanzen ovšem spolek zatím nenašel vhodnou dotační pobídku.

Stezku obec nepodpořila

Okrašlovací spolek Jezdovice ve spolupráci s Místní akční skupinou Třešťsko a městem Třešť proto hledal jinou možnost, jak skanzen realizovat. Nabízela se tedy možnost hornicko – geologické stezky, která by vedla od Cestmistrovství v Třešti až k samotnému horníkovi. Po cestě by byla asi čtyřkilometrová stezka osázena informačními cedulemi a atrakcemi. Tuto možnost ovšem odmítlo podpořit jezdovické zastupitelstvo.

„Mrzelo nás to, ale nadruhou stranu nám to rozvázalo ruce k dalším aktivitám. Pokud bude chuť a seženeme potřebné dřevo, uděláme zmiňované sochy zavaleného horníka a ženy zachránkyně,“ přislíbil další rozšíření hornické připomínky Mišák. Spolek by při příležitosti představení nové sochy rád uspořádal doprovodnou akci.

„Pozvali bychom členy jihlavského havířského průvodu a udělali k tomu doprovodnou akci pro lidi,“ plánuje Mišák. Ovšem myšlenky na skanzen v plánované podobě se spolek ještě nevzdává.

Hornický skanzen není jediným plánem jezdovického spolku. V rámci uvažované dotace od MAS Třešťsko může historický most v centru obce obsadit patron poutníků svatý Kryštof. „Kryštof by vítal pocestné na stezce z Třeště přes Jezdovice na Špičák,“ dodal Mišák. Druhou sochou by byla o kus dále lavička s dvěma sedícími dětmi.