Takto se dá přeložit neobvyklý způsob, jakým od loňského roku poskytují ve Velkém Beranově u Jihlavy peníze místním organizacím.

Jedna odpracovaná brigádnická hodina odpovídá pěti stovkám ze schváleného příspěvku pro organizaci. Šedesát procent financí proto obec posílá ihned, zbylých čtyřicet procent až v létě za předpokladu splnění brigádnických hodin z předchozího roku.

Organizace nemají ve většině případů problém s tím, brigádu splnit, přesto však například Tělovýchovná jednota Družstevník byla loni 
za nedodržení brigádnických hodin potrestána. „Sportovcům chyběly nějaké hodiny, tak jsme jim dotaci pozastavili, dokud si to neodpracovali,“ podělil se o zkušenost starosta obce Bohumil Kříž.

Místní tělovýchovná jednota (TJ) je také jedinou organizací, která ročně čerpá 
od obce výrazně vyšší částku než ostatní. Na letošní rok jí obec schválila přes sto tisíc korun. Sedmdesát procent 
z toho jsou peníze na provoz, kvůli kterým chce také předseda TJ s obcí ještě jednat. „Právě v souvislosti s přidělenými penězi na provoz hřiště chci ještě jednat s radou obce 
o upravení brigádnických hodin. O údržbu obecního hřiště se staráme pravidelně, takže mi přijde trochu nefér si to odpracovávat na další brigádě,“ sdělil předseda TJ Martin Smejkal. V ostatních oblastech se systémem obce nemají sportovci žádný problém, členů mají asi sto sedmdesát, takže se lehce prostřídají.

Na co přispívá obec bez požadavků na brigádu, to je činnost mládežnických oddílů spolků.

Možností, jak si brigády odpracovat, mají spolky velké množství. Od sázení stromků, přes hrabání listí až po úklid sálu po zábavách. Obec o možnostech brigádnických akcí spolky průběžně informuje.

Že jde o poněkud ojedinělou praxi, dokládají zkušenosti 
z ostatních obcí, kde přidělují peníze podle tradičního vzorce. „Neuvažujeme, že bychom podobný způsob zavedli také 
u nás. Na mládež přispíváme každému spolku stejně, bez ohledu na to, kolik má členů. Další žádosti o peníze posuzujeme individuálně. O přidělení rozhoduje například i to, jak moc daná akce přispěje k propagaci městyse,“ připojil zkušenost starosta městyse Luka nad Jihlavou Viktor Wölfl.