Lhůta pro církevní restituenty skončila minulý čtvrtek. Církve, které termíny nestihly, už mají smůlu. Úředníci na Státním pozemkovém úřadu (SPÚ) a u Lesů ČR jsou nyní zavaleni žádostmi. Jenom z Jihlavska dorazilo na pozemkový úřad 188 žádostí, na Lesy ČR jich bylo o něco méně, 119.

Číslo ovšem ještě poroste. Informace o podaných výzvách jsou pravidelně aktualizované, nicméně žádosti, které dorazily v posledních týdnech posledního roku, ještě nejsou všechny zpracovány. „Předpokládáme, že informace o podaných výzvách budeme aktualizovat ještě do konce ledna," poznamenala mluvčí SPÚ Monika Machtová. Vyřízení žádostí bude podle mluvčí nějaký čas trvat.

V seznamu SPÚ například zatím vůbec nefiguruje premonstrátský klášter v Nové Říši, který má být největším restituentem majetku na Jihlavsku.

Tisíc hektarů

„Žádosti na příslušná místa jsme podávali 18. prosince a nyní čekáme," poznamenal opat kláštera Marián Kosík. Klášteru by měl stát v případě uznání restitučních nároků vrátit více než tisíc hektarů lesa, dalších tři sta hektarů polí, několik rybníků a dvory. Mezi největší objekty patří hospodářský dvůr a nebo objekt sýpky v katastrálním území Nové Říše.

To ovšem neznamená, že vše, o co si církve řeknou, to také dostanou. „Pokud se nám podaří získat něco zpět, bude to dobré," sdělil už dříve představitel premonstrátského kláštera Kamil Novotný.

Ze seznamu výzev zveřejněných SPÚ je patrné, že nezanedbatelnou část majetku v Bedřichově, místní části Jihlavy, bude chtít Královská kanonie premonstrátů Strahovského kláštera. Premonstráti už loni v únoru podali přes 140 žádostí o lokalitu Reindlerův dvůr v jihlavském Bedřichově. O tuto lokalitu vedli premonstráti vlastnické spory už přes dvacet let. Nyní mají šanci, že se dočkají.

Kromě premonstrátů tato část Jihlavy zajímá také město. Už v minulosti byla vytipována jako místo v severní části města, které by se mělo rozvíjet. I kvůli tomu, že jsou tyto pozemky předmětem církevních vyrovnání, dalo město koncem minulého roku prozatím přednost rozvoji v jižní části města kolem Skalky.

Město pro oblast na severu v minulosti vytvořilo například i zástavbovou studii. Lokalita atraktivní pro zástavbu je však kvůli nedořešeným vlastnickým vztahům nevyužita.

V posledních týdnech roku 2013 přibyly žádosti například od římskokatolických farností. Na Jihlavsku jde o více než dvě desítky farností. Figurují zde například farnosti v Telči, Třešti, Stonařově, ale i v Mrákotíně nebo v Kostelní Myslové.

Podle zákona je na rozhodnutí o vydání půl roku, praxe ale vypadá jinak. „Nelze říct, kdy bude vydávání majetku církvím dokončeno. V zákoně jsou sice lhůty, nejsou ale právně vymahatelné," vysvětluje mluvčí Státního pozemkového úřadu Monika Machtová. Šest měsíců je na vydání rozhodnutí, další půlrok až rok je na schválení dohody ve správním řízení. Teprve poté katastrální úřad může nemovitost přepsat na církev.

„Očekáváme, že pokud se neuzavře dohoda, obrátí se církve na soud. To celou věc ještě prodlouží," předpokládá Machtová.