V průběhu minulého roku využilo služeb doléčovacího centra 42 klientů motivovaných k životu bez drog, alkoholu či hazardních her.

Podle samotných klientů je doléčování důležitým krokem k dlouhodobé abstinenci. „Někteří z klientů úspěšně absolvovali celý program, jiní jsou po několika měsících svého působení ve službě těsně před jeho ukončením," uvedla za terapeuty, jejichž pracoviště se nachází v jihlavské Mahenově ulici, Daniela Haubertová.

Celý program v trvání 12 měsíců má úspěšně za sebou i padesátiletý Vojtěch, který ke své účasti v programu řekl: „Ona ta abstinence není jen o tom, přestat pít. Já jsem si během programu plně uvědomil, že jsem závislý a dokonale jsem se s tím smířil. Program mi ukázal nové hodnoty a změnil celý můj postoj k životu. Jsem po mnoha letech, kdy jsem se závislostí neúspěšně bojoval, opět spokojený a svůj život v abstinenci si doslova užívám".

Podobnou zkušenost popisuje i dvaapadesátiletá Laďka, která má za sebou 10 měsíců doléčování: „Našla jsem sama sebe a mám pevnou půdu pod nohama. Přineslo mi to velký pocit bezpečí, a i když z programu brzy odejdu, to bezpečí pořád vnímám."

Doléčovací program vede klienty k tomu, aby porozuměli své závislosti a naučili se reagovat na každodenní situace, které pro ně mohu být svou povahou ohrožující, ať už se jedná o vztahovou problematiku, či problémy na pracovišti. „Zejména zpočátku jsou klienti velmi ohroženi rizikem, že nahromaděné problémy rozkolísají jejich snahu abstinovat, a oni se tak vrátí k užívání drog či alkoholu," připomenula Haubertová.

Systematická práce s klienty chce ale rizika eliminovat, což si brzy uvědomují i samotní klienti. „Na skupinách jsem poznala nové možnosti, jak se sebou pracovat a jak čelit různým nepříjemnostem, které mě zákonitě budou potkávat. Cítím se díky tomu jistější," potvrdila paní Laďka.

Následná péče svým klientům nabízí zejména skupinové terapie a individuální poradenství. Komplexní program ale zahrnuje také sociální poradenství či zážitkové aktivity. „Klienti následné péče jsou v kontaktu se zařízením i několikrát týdně. Struktura veškerých aktivit tedy na uživatele klade i značné nároky, ať už časové, či takové, které souvisejí s rozebíráním obtížných témat," popsala náročnost programu Haubertová.

To také potvrdil úspěšný absolvent celého programu Vojtěch. „V programu pro mě byly nejnáročnější asi individuální pohovory s terapeutem, kdy jsem musel vzpomínat na některé životní události, které souvisely s mým nadměrným užíváním alkoholu. Každá závislost má své příčiny a ty bylo velmi těžké odhalit a pojmenovat. Také bylo dost těžké najít během programu v okolí zaměstnání, ale i to dopadlo dobře," řekl bývalý klient.

Rovněž pro paní Laďku bylo doléčování zpočátku obtížné. „Začátky byly šílené! Chvílemi jsem si říkala, co tu vůbec dělám. Nevěděla jsem, jestli to dokončím, ale postupem času jsem se otevřela, pochopila, o co v programu jde, a zvládla jsem to. Byl to odrazový můstek a teprve teď ke konci na sobě vidím změny," rozpovídala se o svých zkušenostech klientka.

Organizátoři uznávají, že projít celým programem od počátku do konce je pro klienty mnohdy náročnější, než sami čekali. „Setkávají se s úspěchem i dílčími nezdary a dočasnou ztrátou motivace," připustila Daniela Haubertová.

Vojtěch hodnotí svoje působení v programu jako přínosné a doporučuje ostatním, aby se pro doléčování nerozhodovali jen proto, aby někomu udělali radost. „To je sice hezké, ale především to děláme pro sebe," uzavřel absolvent celého programu.