Už pátým rokem probíhá v Nové Říši rozsáhlá obnova historické křížové cesty na kopci Spravedlnost. Tím posledním krokem je dostavba tří chybějících kapliček, se kterou nyní může Novoříšskému kulturnímu spolku pomoci i široká veřejnost. Od března totiž spolek rozjíždí akci Adoptujte svoji kapličku a zároveň vyhlašuje veřejnou sbírku.

„Výstavba jedné kapličky vyjde odhadem na šedesát tisíc korun, možná méně. Lidé, firmy nebo organizace na ni mohou přispět určitou částkou, stanou se donátorem a jejich jméno bude zveřejněno na kamenné desce na kapličce. Kdo chce zůstat v anonymitě, může přispět prostřednictvím veřejné sbírky," vysvětlila předsedkyně spolku Magda Pojerová. A doplnila, že první zájemci o adopci kapličky už se začali hlásit.

„A až se tedy podaří dokončit obnovu křížové cesty, do výklenků kapliček se opět vrátí litinové obrazy. Půjde o kopie originálů, které jsou uloženy v novoříšském premonstrátském klášteře," dodala Pojerová.

S obnovou křížové cesty začal Novoříšský kulturní spolek v roce 2010, kdy vyhlásil první veřejnou sbírku. Do roku 2013 se podařilo vybrat 54 228 korun. „Chtěli jsme nejprve vzbudit zájem obyvatel v nejbližším okolí a motivovat je k tomu, aby přispěli vlastní prací nebo finančně na stavební práce. Uspořádali jsme akce pro rodiny s dětmi i koncerty pro veřejnost," popsala začátky několikaleté snahy Pojerová.

V letech 2010 a 2011 v místě s křížovou cestou došlo k prvním větším úpravám. Například zmizely náletové dřeviny, kameny, kořeny a terénní nerovnosti. Naopak přibyly nové stromy a keře. „Bylo potřeba srovnat a upravit vrch kopce, kde končí křížová cesta. Hodně se zapojili právě místní lidé," uvedla Pojerová.

V roce 2012 se obnovy dočkal žulový kříž na vrcholu křížové cesty. „Samotný kříž prošel generální opravou a byl doplněn o litinový korpus Krista, který více odpovídá tomu původnímu," řekla Pojerová. Na kříž byla také umístěna kopie pamětní desky, z níž se dochovalo pouze torzo.

V roce 2013 restaurátoři opravili čtyři kapličky na vrcholu křížové cesty, které jsou rozesety kolem kamenného žulového kříže, a tři kapličky u silnice směrem na Zdeňkov. „V loňském roce byly zrestaurovány poslední tři kapličky v kopci. Jak již víme, zbývající tři kapličky se nedochovaly a je potřeba je dostavět," dodala Pojerová.

Kopec Spravedlnost s obnovenou křížovou cestou se v posledních letech stal oblíbeným výletním místem lidí z Nové Říše a okolí. Přispěje k tomu i nová naučná stezka, která začala vznikat v loňském roce. „Jde spíše o takovou procházku krásnou přírodou. Abychom nalákali rodiny s dětmi, připravili jsme novinky pexeso, magnetky a zrcátka s motivem křížové cesty," zmínila Pojerová.

Novoříšská křížová cesta vede podél silnice na Zdeňkov a poté se stáčí na místní vrch zvaný Spravedlnost (591 m n m), který se nachází severovýchodně od obce. Na tomto kopci byl roku 1863, u příležitosti tisíciletého výročí Cyrila a Metoděje na Moravu, postaven žulový kříž.

O deset let později, tedy roku 1873, zásluhou městečka a zdejšího kláštera vznikla i samotná křížová cesta skládající se původně ze 13 zděných výklenkových kapliček. Spolu se stávajícím žulovým křížem tvořila typických 14 zastavení, z nichž se do dnešních dob dochovalo 10 kapliček a kříž.

Starou a zdevastovanou křížovou cestu se v loňském roce podařilo obnovit i ve Stonařově. Křížová cesta vede na kopec Kalvárie nad místním hřbitovem.

ZUZANA MUSILOVÁ