Ze stávajících tří zaměstnanců v jihlavské regionální kanceláři zůstanou jenom dva.

„Agentura CzechInvest zachová stávající počet svých regionálních kanceláří. Dojde pouze k optimalizaci vnitřního chodu agentury, včetně snížení počtu jejích zaměstnanců, který ale nebude mít přímý dopad na její klienty,“ vysvětlila mluvčí Lucie Kocourková.

Ke změnám vnitřního chodu agentury došlo v důsledku redukce příspěvků ze státního rozpočtu. Agentura tak sáhla po centralizaci agendy strukturálních fondů.

Podpora bezplatného poradenství klientům bude i nadále zachována. „Objem služeb se částečně omezí, ale podnikatelé by změny neměli výrazně pocítit. Možná, že jejich „odbavení“ nebude tak plynulé jako dříve, ale v podstatě se pro ně nic nezmění,“ podotkla Lucie Kocourková.

„Agentura bude naštěstí dál fungovat, nedojde k jejímu úplnému zrušení. Byla by velká škoda, kdyby z kraje odešla organizace, která pomáhá podnikatelům,“ konstatoval ředitel Hospodářské komory Jihlava Tomáš Prchal.

Znalost prostředí

„Pokud má taková organizace zastoupení přímo v kraji, je to určitě lepší. Lidé, kteří v ní pracují, znají dobře místní prostředí a lépe se s nimi komunikuje, než kdyby museli podnikatelé dojíždět například do Brna nebo do Prahy,“ pokračoval Prchal.

Kraji Vysočina se ale změny v CzechInvestu příliš nezamlouvají.

„Navrhované zrušení konzultačních a administrativních činností v regionální kanceláři CzechInvest jistě nepřispěje k lepšímu čerpání finančních prostředků ze strany podnikatelského sektoru,“ uvedl radní kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Martin Hyský (ČSSD).

„Vzhledem k náročnosti a proměnlivosti dotačních pravidel je dle mého názoru konzultační místo v každém regionu nezbytné. Špatná informovanost jak žadatele, tak příjemce dotace může vést například ke krácení dotací, zamítnutí projektu nebo vrácení celé dotace i s příslušnou penalizací,“ řekl Hyský.

Soukromé subjekty si činnost agentury velmi pochvalují. „Díky agentuře CzechInvest jsme získali dotaci na úspory energie ve výši 2,3 miliony korun,“ poznamenal výkonný ředitel společnosti Lapek Pavel Jakubíček.

„Kdyby nám o té dotaci neřekli, ani bychom o ní nevěděli. A navíc nám pomohli s žádostí po administrativní stránce, která byla poměrně složitá,“ dodal Jakubíček.

CzechInvest radí podnikatelům, jak získávat dotace z Operačního programu podnikání a inovace. V rámci tohoto programu může Česká republika v letech 2007 až 2013 získat z Evropské unie částku až 100 miliard korun.