Lajtkepová: Budeme nuceni řešit zázemí

Eva Lajtkepová je od září 2011 prorektorkou pro studium na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě (VŠPJ). Už v pondělí může povýšit, uchází se o post rektora. S jakým programem jde do volby?

VŠPJ se podle ní stala za deset let existence stabilizovanou vysokou školou se sedmi akreditovanými bakalářskými obory. „Spolu s ostatními školami ale vstupujeme do období, které nebude jednoduché. Dojde k demografickému poklesu, bude méně potenciálních studentů, a tím se zvýší konkurence mezi jednotlivými školami," uvedla Eva Lajtkepová ve svém volebním programu.

VŠPJ tak bude muset čelit novým výzvám.

V pedagogické oblasti chce dbát především na kvalitu výuky a na následné uplatnění studentů na trhu práce. „Chci motivovat studenty k lepším výsledkům a zájmu o studovaný obor již zavedeným systémem stipendií, nabídkou doplňkových služeb a dalších aktivit. Dále budu podporovat mezinárodní studentskou mobilitu," uvedla Lajtkepová.

Zatímco portfolio programů bakalářského studia bude podle ní možné rozšiřovat jen omezeně, nabízí se zde prostor pro přípravu akreditace navazujících magisterských oborů.

V tvůrčí oblasti chce mimo jiné posilovat publikační činnost akademických pracovníků. „Na VŠPJ se nabízí a je zatím nevyužit potenciál různosti oborů a kateder a spolupráce s regionálními partnery. Chci podporovat vznik mezioborových a mezikatedrových tvůrčích týmů a jejich zapojení do regionálních inovačních projektů," podotkla Lajtkepová.

Dále chce motivovat zaměstnance a podporovat je v jejich dalším vzdělávání. A v neposlední řadě bude podle Lajtkepové nutné zlepšit zázemí školy. „Zbývá postavit novou posluchárnu, dokončit rekonstrukci hlavní budovy a musíme řešit i rozvojový areál v Parku Legionářů," dodala kandidátka na rektorku.

Štěrbová: Škola bude bojovat o studenty

Druhou kandidátkou na novou rektorku VŠPJ je Alena Štěrbová, od roku 2007 prorektorka pro rozvoj a zástupkyně rektora. Co píše ve svém volebním programu?

Za deset let se škola podle ní dostala na tři tisíce studentů v denním i kombinovaném studiu. Zatím pouze v bakalářských oborech, o magisterský obor by se škola měla v dalších letech podle ní pokoušet. „Část úspěšných absolventů bakalářského studia odchází za navazujícím studiem na jiné vysoké školy mimo region, často se však tito lidé na Vysočinu po studiích nevracejí," poznamenala Štěrbová.

Hodně firem podle ní volá po větším počtu absolventů bakalářů technicky vzdělaných. „Z toho je zřetelné, že VŠPJ stále ještě dobře nepokrývá potřeby regionálního trhu práce," uvedla prorektorka.

Následující období bude proto pro školu dobou nových výzev. Rovněž i proto, že už v loňském roce začal prudký demografický pokles devatenáctiletých. „Ve srovnání s rokem 2012 dojde v roce 2020 k poklesu českých vysokoškolských studentů o 30 procent. Proto již naplno vypukl boj o uchazeče mezi vysokými školami," sdělila Štěrbová.

Proto bude usilovat, aby škola mohla dále získávat akreditace a pokusila se získat navazující magisterský obor. Dále bude prioritní udržovat ve škole přátelské pracovní vztahy a podporovat akademické pracovníky v dalším vzdělávání. „Budoucí rektor musí věnovat pozornost komunikaci s katedrami a s dalšími úseky školy, spojovat akademickou a provozní oblast, zajímat se o kvalitu výuky, zasazovat se o zkvalitnění zázemí a vnitřního prostředí, a především bude nutné podporovat dobré vztahy vyučujících i studentů," myslí si kandidátka na rektorku.

Škola proto nesmí v dalších těžkých letech usnout na vavřínech. V době, kterou má VŠPJ před sebou, bude prý více než kdy jindy platit známé Nerudovo rčení: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál."