Z diskriminace a cenzury obvinilo občanské sdružení Společně pro Vysočinu, které usiluje o to, aby se v Jihlavě konalo referendum o spalovně, redakci Novin jihlavské radnice. Konkrétně se sdružení nelíbí, že redakce odmítla otisknout reakci sdružení na článek z únorového vydání, který se týkal právě referenda.

„Důvod zamítnutí otištění podložený argumentací, že nepřinášíme žádné nové informace a březnové vydání se již referendu nevěnuje, považujeme za autoritářský a neobjektivní," vyjádřil se v otevřeném dopise, který zaslal novinářům a radnici, Matěj Man, předseda občanského sdružení Společně pro Vysočinu.

Jenže podle mluvčího jihlavského magistrátu Radka Tulise, který je pod článkem o referendu podepsaný, Noviny jihlavské radnice slouží především jako informační servis o činnosti města a úřadu. V rámci omezených možností dává redakce prostor i těm informacím, které se přímo radnice netýkají. Jde obvykle o občanské, spolkové či sportovní aktivity.

„V Novinách jihlavské radnice byla reakce Matěje Mana v plném rozsahu zveřejněna již v lednu, teď v březnu jsme otiskli i pozvánku na jednu z aktivit ekologického sdružení. To, co chce pan Man publikovat nyní, je prohlášení na podporu referenda. Text nepřináší žádné podstatné informace, které nebyly otištěny v lednu, neřeší problém odpadů ve městě, a vzhledem k tomu, že se březnové číslo Novin jihlavské radnice tématu referenda nevěnuje, se redakční rada rozhodla text nezveřejnit, protože bylo potřeba věnovat prostor tématu třídění bioodpadu," řekl Tulis.

Sdružení se podle něj snaží kolem neotištění výzvy vytvořit umělý spor, kterým chce pouze upoutat zájem médií na své aktivity. „Je škoda, že asi nemá v oblasti řešení odpadů co jiného nabídnout," dodal Tulis.

Články, které vycházejí v Novinách jihlavské radnice a které se týkají referenda, podle Mana ponižují snahu domoci se referenda. „Představitelé jihlavské radnice se veřejně přihlásili k aktivnímu dialogu o problému odpadového hospodářství, ke kterému jistě patří i prezentace názorů v tisku. Snaha redakce Novin jihlavské radnice upozadit naše úsilí ji dostává do nezáviděníhodné role cenzora," vyjádřil se Man.

Nicméně podle Tulise sdružení se svou kampaní na podporu referenda od samého počátku postupovalo zcela nezávisle na městu a své aktivity financuje z grantů. „Nechápu, proč se nyní dovolává podpory města, které považuje celou akci za předčasnou. Město v této věci musí postupovat dle zákona a vyčkat, až budou shromážděny potřebné počty podpisů," uzavřel mluvčí jihlavské radnice.