Předchozí
1 z 4
Další

Ivana Málková.Ivana Málková.Zdroj: se souhlasem Ivany Málkové

Ivana Málková, ředitelka
věk 50+
Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace

Důležité je mít podle mě předem nastavená pravidla se žáky. Ze svých zkušeností se mi vždy vyplatilo reagovat klidně, nenechat se vyprovokovat. Žáci velmi dobře vycítí, co si mohou dovolit u konkrétního pedagoga. Jinak se samozřejmě držím legislativního rámce, případně nastavení školního řádu.

Aleš Říman.Aleš Říman.Zdroj: se souhlasem Aleše Římana

Aleš Říman
Věk: 38 let
Škola: Gymnázium Havlíčkův Brod

Nikdy jsem se s tím jako gymnaziální učitel nesetkal. Kdysi na učňáku jsem jednoho agresora musel rafinovaně urazit, slušně a opisem, a on byl 25 minut v klidu, protože přemýšlel, co jsem mu vlastně řekl. Dneska bych se s ním zkusil domluvit, osobně. Ale nepředpokládám, že by mě na maloměstském gymnáziu něco podobného potkalo. Až se tak stane, sbalím si věci a půjdu do penze.

Štěpánka Fichtnerová.Štěpánka Fichtnerová.Zdroj: se souhlasem Štěpánky Fichtnerové

Štěpánka Fichtnerová
Věk: 48 let
Škola: Základní škola Wolkerova, Havlíčkův Brod

Sama s tak problémovým žákem zkušenost nemám, ale za svoji praxi jsem se mnohokrát setkala se žáky, kteří zkoušeli, kam až mohou ve svém nevhodném chování zajít. Učitelé vědí, že platí několik zásad: hned na začátku ve třídě stanovit „pravidla hry“ a důsledně je dodržovat, vůči nevhodnému chování se vymezit – dát najevo, že je pro mě neakceptovatelné, při řešení problému si žáka vzít stranou, mimo kolektiv, a zbavit ho tak „diváků“, před kterými rád ukazuje svoji odvahu, a zcela věcně si s ním promluvit. Pokud už k takovému chování dojde, neumožnit žákovi, aby před třídou „rozehrál“ slovní přestřelku s učitelem. V rámci možností bych dokončila hodinu a v jejím závěru, když by to žák ani třída nečekali, bych se k problému vrátila, pojmenovala ho a žáka si vzala s sebou k pohovoru. Ale není to návod, nemusí to vždy fungovat.

Eva Venzhoferová.Eva Venzhoferová.Zdroj: se souhlasem Evy Venzhoferové

Eva Venzhoferová
Věk: 47 let
Škola: ZŠ a MŠ Česká Bělá

Moje odpověď je vcelku stručná, protože jsem se dosud nesetkala s dětmi, které by vážně narušovaly výuku. Možná je to i tím, že jsme vesnická škola a děti jsou zde jiné než ve větších městech. Jelikož učím děti mladšího školního věku, zatím jsem se nesetkala s tím, že by dítě vážně narušovalo výuku.
Pro postup při závažném porušování školního řádu ale máme na naší škole vypracovaný dokument, podle kterého postupujeme při řešení různých problémů.