„Aplikace slouží především k evidenci klientů se speciálními vzdělávacími potřebami, tedy pro děti, žáky a studenty s postižením mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým, řečovým, autismem a souběžným postižením více vadami. U každého je uveden psycholog a speciální pedagog, který zajišťuje poradenské služby,“ přiblížil aplikaci tiskový mluvčí vysoké školy Tomáš Obruba.

Součástí evidence jsou i informace o diagnóze klienta, jaké vzdělávací zařízení navštěvuje a jaký rámcový vzdělávací program absolvuje. „Jednou z výhod je, že s ní může pracovat více uživatelů současně,“ podotkl Tomáš Obruba.

Ilustrační foto.
Stěhuje se. Registr řidičů bude uzavřen

Za webovou aplikací stojí tři vysokoškoláci oboru aplikovaná informatika Ondřej Šimon, Filip Svoboda a Dominik Janák. „Pracovali na ní v hodinách předmětu Webová technologie pod vedením Františka Smrčky. Je důležité, aby studenti polytechniky řešili především praktické úkoly spojené s praxí. Když se to podaří spojit s dobrou věcí, je důvod k radosti,“ dodal tiskový mluvčí.