Alzheimercentrum se stará o pětadevadesát klientů, z toho bylo podle posledních údajů celkem čtyřicet klientů a sedmnáct zaměstnanců pozitivních na nemoc Covid-19. Další zaměstnanci jsou v preventivní karanténě. Dva staří klienti již zemřeli na kombinaci chorob, mezi nimiž byl i Covid-19. Centrum je největší ohnisko nákazy v kraji.

„Naše velké poděkování patří předsedovi senátu Miloši Vystrčilovi. Díky jeho intervenci byla během velice krátké doby výpomoc armády dojednána,“ sdělili zástupci soukromého jihlavského zařízení na svém facebookovém profilu.

Vystrčil Deníku potvrdil, že ve chvíli, kdy zjistil, jak závažný problém s nedostatkem personálu v centru je, kontaktoval přímo lidi, kteří dokážou armádní výpomoc mimo stav nouze zajistit. Má to totiž svá pravidla. „První impuls přišel od jihlavské zastupitelky Evy Decroix, jež mě upozornila, jak velké potíže v Alzheimercentru jsou. Během necelých dvou dnů se podařilo zajistit armádní pomoc i díky vstřícnosti pana ministra obrany Lubomíra Metnara. V takových případech je ovšem nutné znát, jak podat žádost a podobně. S tím jsem pomohl, kontaktoval jsem i příslušné další úředníky a krajskou radu na Vysočině,“ řekl předseda Senátu, který byl zvolen za Jihlavsko.

Krajská rada pak podle Vystrčila na jeho podnět schválila stotisícovou materiální pomoc, o níž již Deník informoval. "Kraj pomůže i logisticky. Jde o to, aby se nákaza z tohoto ohniska nešířila dá," zdůraznil senátor Vystrčil. Zhoršená epidemiologická situace totiž přímo ohrožuje provozuschopnost centra.

I specialisté z Liberce

Do Jihlavy armáda pošle vojáky ze 42. mechanizovaného praporu Tábor a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. V centru budou zajišťovat přímou péči pod odborným dohledem místního personálu předběžně po dva týdny. "Specialisté z Liberce budou zabezpečovat odborné dekontaminační práce v zařízení," dodala pro ČTK mluvčí Dvořáková.

Vojáci byli do Jihlavy vysláni podle vládního usnesení z poloviny dubna, podle kterého může být armáda využita k záchranným pracím v souvislosti s bojem proti koronaviru. V uplynulých měsících již vojáci vypomáhali i v dalších sociálních zařízeních, jejichž klienti a personál byli nakaženi koronavirem.

Kde však s žádostí o výpomoc vojáků na jaře neuspěli, bylo Alzheimercentrum v Břevnici na Havlíčkobrodsku. Tehdy to vedení armády komentovalo tak, že nemá dostatek kapacit. Nakonec nastoupili profesionální hasiči z Vysočiny.

Česká armáda je v současnosti dále zapojena do projektu chytré karantény, její zástupci jsou součástí Integrovaného centrálního řídícího týmu.