Vypracovat dvě různé studie neboli rady, jak nakládat s odpadem ve městě, z nich ta dražší by jihlavskou radnici vyšla na bezmála milion korun, nabídla na konci února městu ekologická organizace Arnika.

Arnika tak reagovala na výzvu, kterou v lednu učinilo vedení města při schůzce s aktivisty ze spolku Společně pro Vysočinu. Ti vedou kampaň za vyhlášení referenda, v němž by měla být v Jihlavě odmítnuta spalovna, přesněji zařízení na energetické využívání komunálního odpadu.

Arnika nabízí dvě různé studie, které se liší zaměřením, cenou a dobou dodání. Za 940 tisíc korun připraví během 10 měsíců velkou studii, která by měla komplexně řešit problematiku odpadů. Za 250 tisíc korun během 6 měsíců zpracuje návrhy na snižování odpadů a třídění.

Podle mluvčího jihlavské radnice Radka Tulise vedení města oceňuje, že aktivisté výzvu přijali a jsou ochotni představit vlastní řešení, jak naložit s nerecyklovatelným odpadem, druhou věcí jsou však peníze. „Zaskočila mě cena, která je nestandardně vysoká," řekl primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Obdobné nabídky jsou v rámci kraje podle města mnohem nižší. „Jihlava doposud na odborné práce kolem řešení odpadů na Vysočině vynaložila 150 tisíc korun," spočítal Tulis.

Matěj Man, který působí jak v Arnice coby vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj, tak i ve sdružení Společně pro Vysočinu jako předseda, přiznává, že studie jsou drahé. „Je to pravda, avšak my jsme magistrát upozorňovali, že nejsme odborníci, nemáme na to zkušenosti. Museli bychom spolupracovat se zahraničními agenturami," řekl Man s tím, že si přeje, aby si magistrát vybral zpracování levnější studie.

Nabídku Arniky město projedná na jednom z příštích zasedání rady. „Nyní je posuzována úřadem, zda odpovídá zadání," uvedl Vymazal.

Město se chce zabývat také faktem, že nabídku vypracování komplexního řešení nakládání s odpady předkládá Arnika, tedy jiná organizace, než která výzvu přijala. Osloven byl původně spolek Společně pro Vysočinu. „Vedení města před jednáním rady tedy bude zajímat i otázka, zda návrh Arniky vyjadřuje postoje jihlavského spolku a jeho členů. Magistrát bude o dalším vývoji informovat po příslušném projednání radou," informoval Radek Tulis.

Podle vyjádření místopředsedkyně sdružení Společně pro Vysočinu Michaely Vodové spolek s předloženými návrhy Arniky nic společného nemá. „Nejsme součástí Arniky. Chceme, aby v Jihlavě bylo referendum. My na výzvu města reagovat nebudeme," řekla Vodová. Nicméně Matěj Man působí jak v Arnice, tak i ve sdružení Společně pro Vysočinu.