K odstavení svých autobusů HDJ totiž využívá areál bývalé tramvajové vozovny v Havlíčkově ulici. Aby se ale řidiči s autobusy do vozovny dostali, musí přejet přes soukromý pozemek. Ten vlastní Jaroslav Obročník z Jihlavy. A tomu se celá věc nelíbí.

„Nesouhlasím s tím. Chci pozemek využívat pro svoje účely, a to jako parkovací plochu," uvedl Obročník. Je majitelem budov, sousedících s vozovnou. „Nemovitosti chátrají a já je nemohu využívat, protože mě omezuje to, že zde nemám parkovací místa," dodal Obročník.
Jaký úmysl s budovami má, to již prozradit nechtěl.

Dle výpisu z katastru nemovitostí je však na Obročníkově pozemku v Havlíčkově ulici věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch HDJ. Do současné doby platilo HDJ Obročníkovi takzvané úplatné za věcné břemeno v hodnotě třinácti tisíc ročně, což autobusy opravňovalo přes pozemek projíždět. Obročník peníze nyní odmítá.

„Smlouvu o tomto poplatku jsem uzavřel dříve pod nátlakem a její platnost už vypršela. Požadují po mně, abych se řídil neplatnou klauzulí, a já dnes kvůli třinácti tisícům za rok nemohu využívat majetek v mnohem vyšší hodnotě," řekl Obročník a dodal, že se rozhodl pozemek začít využívat k parkování bez ohledu na to, zda autobusy budou moci do vozovny projet, či ne.

HDJ stejně jako jeho právník ale má ve věci jasno. „Dle výpisu z katastru nemovitostí i právníka na pozemku stále věcné břemeno je, takže jsme v právu. Proto hodláme pozemek k přejezdu nadále využívat," uvedl ředitel HDJ Ondrej Remiáš.
Věcné břemeno na pozemku vzniklo již v minulosti, kdy ho vlastnila jiná firma. Ta se poté dostala do konkurzu a v roce 1999 pozemek odkoupil Obročník a všechna práva i povinnosti přešla na něj.

Na pozemek Obročníka má navíc předkupní právo HDJ a Obročník má zase předkupní právo na budovu vozovny. „Nabídli jsme mu, že pozemek, přes který jezdíme, odkoupíme a vzdáme se předkupního práva na jeho budovy, protože kvůli němu může mít problém například s půjčkou. On ale nesouhlasil," zmínil Remiáš. Domnívá se, že Obročník chce dosáhnout toho, aby se HDJ vozovny zcela vzdalo.
„Je pochopitelné, že když chcete něco budovat, tak je lepší vlastnit celý objekt," podotkl Remiáš. Obročníkovi v tomto případě nahrává i předkupní právo na vozovnu. On sám ale zájem o ni nepotvrdil.

Ředitel HDJ dále uvedl, že je pro ně vozovna na ideálním místě, a kdyby měli uvažovat o jejím přesunu, znamenalo by to uvažovat, zda vlastní autobusové linky, které svážejí diváky na představení z celého Jihlavska, nadále ponechat, či je úplně zrušit. O tom, že by budova mohla být jinak uzpůsobena, aby autobusy nemusely jezdit přes cizí pozemek, dle zástupců divadla nemůže být z finančních důvodů řeč. „Je to navíc historický objekt," dodal Remiáš.

Ve vjezdu do bývalé tramvajové vozovny postávala včera dopoledne auta. Autobusy Horáckého divadla stály z boku budovy v Gorkého ulici. Obročník v minulosti apeloval na to, aby se vjezd do garáží autobusů udělal právě z Gorkého ulice. Dle jeho slov nechal vypracovat a uhradil i plán, podle kterého by se mohl vjezd zbudovat. „Autobusy se z Gorkého ulice do garáže nevytočí," argumentoval Remiáš.

Platnost věcného břemene přejezdu a přechodu potvrzuje i Kraj Vysočina, který vozovnu vlastní. HDJ s ní ale má právo hospodařit. „Stále se domníváme a nasvědčuje tomu i právní rozbor, že situace, která nyní vznikla, je patrně důsledkem nerespektování zřízení věcného břemene, které je vedeno ke konkrétním pozemkům ve prospěch HDJ. Nasvědčuje tomu i skutečnost, že sám Jaroslav Obročník už jako vlastník zatíženého pozemku „Dohodou o navýšení věcného břemene za úplatu" ze dne 12. července 2007 sám a výslovně potvrdil trvání věcného břemene," okomentovala mluvčí kraje Jitka Svatošová.

Je pravděpodobné, že celá věc skončí nakonec u soudu.

IVANA HOLZBAUEROVÁ