„Dům patří k nemnoha měšťanských domům, jejichž fasády přečkaly modernizační vlnu třicátých let dvacátého století a zejména druhé 
poloviny dvacátého století," uvedla Ilona Ampapová z Národního památkového ústavu v Telči.

Dům stojí na západní straně Nádražní ulice ve směru na Batelov. Nádražní ulice tvoří součást specifické zástavby bývalé třešťské židovské čtvrti a kromě toho je jednou 
z hlavních průjezdních ulic města. „Dům je nepochybně součástí historie, kultury 
a způsobu života dnes již zaniklé židovské komunity. Jedná se o významný doklad židovského osídlení v urbanistickém celku bývalého ghetta v Třešti," poznamenala Ampapová.

Zaklenuté místnosti

Bývalý nadační dům Nathana Meissnera je trojpodlažní původně barokní budova s klasicistními úpravami. Postavena byla ve druhé polovině osmnáctého století. Budova se zachovala téměř nedotčená, 
a to včetně vnitřních prostor, které mají z větší části klenuté stropy.

V roce 1824 dům vyhořel 
a proto byl poté opraven v duchu klasicistní architekturu. „Architektonicky cenná je především vnitřní dispozice objektu, dále dochované autentické konstrukce i detaily, zejména truhlářské prvky, jako jsou dveřní i okenní výplně. Dále dochovaný klenební systém, štuková výzdoba stropů, klasicistní výmalba takzvaného Parádního pokoje, dlažby na chodbách a prkenné podlahy v pokojích," vyjmenovala Ampapová. V přízemí Meissnerova domu jsou pak patrné pozůstatky černé kuchyně.

Majitel ho opravil

„V této souvislosti je třeba připomenout dosavadní citlivý přístup současného vlastníka, který zcela zdevastovaný objekt v devadesátých letech dvacátého století zachránil před demolicí, a v rámci svých finančních možností provizorně staticky zajistil a opravil. Bývalý nadační dům Nathana Meissnera náleží mezi klíčové objekty Městské památkové zóny Třešť", sdělila ředitelka Národního památkového ústavu v Telči Martina Indrová.

Kromě třešťského domu přibyla v prvním čtvrtletí roku 2016 na seznamu nemovitých kulturních památek 
i kamenná nika s barokní sochou svatého Jana Nepomuckého na území obce Radostín 
v okrese Havlíčkův Brod.

Nika je umělecko-řemeslé dílo vytvořené v roce 1734 neznámým autorem. „Naprosto se vymyká z obvyklé produkce v kraji. Je dokladem svébytného uměleckého pojetí. Jedinečnost zpracování ještě umocňuje umístění sochy mezi mohutnými lípami na návrší za obcí u dnes již zaniklé cesty, která byla zakreslena na císařském otisku stabilního katastru z roku 1838," uzavřela Ampapová.

IVANA HOLZBAUEROVÁ