Po osmnácté hodině začne doprovodný program. Samotný běh bude odstartován po setmění. Účastníci s čelovkami si budou moci k běhu či chůzi zvolit tří- nebo pětikilometrový okruh setmělou Jihlavou – na trasách bude do dobu akce zhasnuté veřejné osvětlení. Přesná mapa trasy zatím není známá.

Nadační fond Světluška má různé projekty, mezi ně patří 
i projekt Noční běh pro Světlušku. Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu, založený 
na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem 
a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou 
pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 66 tisíc dobrovolníků a miliony dárců.

Sbírka Světluška je otevřená všem těžce zrakově postiženým lidem v České republice. O nadační příspěvek může požádat jakýkoli jednotlivec 
s těžkou ztrátou zraku nebo kterákoli nezisková organizace poskytující těžce zrakově a kombinovaně postiženým lidem odborné služby na území České republiky.

Výtěžek sbírky rozděluje nezávislá odborná grantová komise ve veřejném grantovém řízení.
Jednotlivec, který se ocitne v tíživé životní situaci, může požádat o příspěvek ze sbírky po celý rok bez ohledu na vyhlašovaná grantová řízení. Vyúčtování jednotlivých ročníků probíhá vždy ke konci kalendářního roku.