Zajímá mě váš názor na dostavbu JE Dukovany a také na plánování vybudování skladu vyhořelého paliva v regionu.
Podporuji dostavbu V. bloku Jaderné elektrárny Dukovany. V tomto směru se mé stanovisko nemění, považuji elektrárnu za klíčového zaměstnavatele 
a sociálního partnera – nejen pro kraj, ale také pro obce a zájmová sdružení 
a spolky. Pokud jde o vybudování úložiště, zdůrazňuji, že jsem byl vždy připraven, 
a platí to i do budoucna, respektovat stanoviska obyvatel v diskutovaných lokalitách. Nicméně, stejně jako premiér této republiky se domnívám, že tvářit se, že Dukovany nebo Temelín nám dodávají bezodpadovou energii, by byla chyba 
a skladovat vyhořelé palivo v meziskladech na povrchu v areálech elektráren také není řešení. Jsem realista,
za sebe bych byl rád, pokud by se tato otázka podařila vyřešit cca do 15 let. Finální slovo budou mít tedy naše děti.

Stále vás vnímám spíše jako lékaře. Proto se ptám. Z čeho je třeba Vysočinu ještě „vyléčit"?
Možná z přílišné opatrnosti, odvážným štěstí přeje. Ale za sebe říkám, že i já jsem ve své funkci každý den hlavně opatrný. Vysočina je dle mého názoru 
v dobré kondici a žádnou zásadní léčbu nepotřebuje. Jen je třeba některé záležitosti dotáhnout a dál pokračovat s plnohodnotnou prací v oblasti školství, sociálních věcech, zdravotnictví a dopravě, také s podporou podnikatelů a zemědělců.

Které věci jste nestihl 
dokončit?
Považuji Vysočinu za zdravý kraj. Ale tuším, kam míříte. Rád bych měl možnost dokončit věci, kterým jsme stačili dát dobrý směr, ale na jejich dotažení nám „pár" měsíců chybělo. 
V první řadě jde o dokončení a dotažení projektu Veřejná doprava Vysočiny – tady jsme už dokončili více než 90 procent všech podkladů, čeká nás výběrové řízení, resp. jeho vyhlášení,
a moc bych si přál, aby systém fungoval od 1. ledna 2018. Ještě bych zmínil vybudování Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, jejíž stavba by mohla být zahájena ve druhé polovině roku 2017, záleží však na procesu výběru dodavatele a dalších administrativních krocích, a obchvaty Salačovy Lhoty a Lukavce i Nového Veselí nebo Velkého Meziříčí. V některých případech byly za posunutím termínů objektivní důvody.
V předvolební diskuzi na ČT jste uvedl, že IDS na Vysočině je nereálné. Teď se ale finišuje na studii na toto téma, jejíž výsledky by se měly aplikovat v řádu měsíců do praxe. Oponenti říkali, že všechny výsledky

studie nejsou veřejné, že se utajují. Co k tomu můžete říci?
Je mi líto, když se směšuje realita s přáními a představami. IDS, tedy integrovaný dopravní systém, představuje spojování dopravy do centra. Snažil jsem se vysvětlit, že v roce 2008 zde integrovaný dopravní systém byl, ale jeho rozsah 
a způsob nebyl nakonec zastupitelstvem přijat. Nejsme aglomerací, jako je například Praha, Ostrava, Brno, kam se doprava historicky soustřeďuje. Kraj vznikl ze tří oblastí, takže původní doprava směřovala do několika center. Hledali jsme proto východisko, aby všechna dopravní řešení a všechny části kraje byly dobře dopravně ošetřeny. Jednostranné soustředění do krajské Jihlavy by, alespoň podle studií, vytvořilo místa, která by nebyla dopravně ošetřena. Na posledním zasedání Rady Kraje Vysočina dne 20. září, ale i na řadě předchozích rad byly schválené materiály 
s odbornými závěry. Navíc jednotlivé části studie vždy projednává Dopravní komise. Tvrzení některých účastníků nejsou vedena objektivní kritikou, ale osobní zainteresovaností.

Nechci vás zkoušet, ale zajímalo by mě, kolik má teď Kraj Vysočina k dispozici volných peněz? Tedy kolik je peněz na účtech kraje? K čemu je použijete? Hrozí nějaké zadlužení?
Kraj Vysočina se za celou dobu své existence nikdy nezadlužil. Krajský rozpočet na rok 2016 a jeho současný stav příjmů zadlužením rozhodně nehrozí. Pravidelně – týdně sledujeme pohyb na všech našich účtech 
a poslední hodnotu, kterou vám mohou sdělit, je miliarda a 360 milionů korun. Upozorňuji, že jde o všechny účty, tj. i ty, z nichž platíme evropské projekty, ale také běžný provoz, nebo ty, kde jsou uložené peníze na školství zasílané ze státního rozpočtu. Aktuální stav účtu ale není v současné době tak důležitý jako jeho stav 
k 31. prosinci každého roku.