Cílem společného projektu DIODu, okresní hospodářské komory a Hitrádia Vysočina je, aby po předvolební kampani nenastalo úplné ticho. „Smyslem diskuse je nastartovat veřejný dialog mezi podnikatelskou sférou, médii a politickou reprezentací," zdůraznil Přemysl Martinek, dramaturg besed a autor nápadu na uspořádání středečního setkání nově zvolených politiků s reprezentanty jihlavských firem a novinářů.

Diskuse, která bude vycházet z výsledků víkendových komunálních voleb, by měla přiblížit, v jaké fázi je povolební dialog mezi úspěšnými volebními subjekty. „Budeme se ptát, v jakém stavu je povolební vyjednávání," naznačil jedno z témat připravované diskuse Martinek.

Ve scénáři debaty jsou ale tematické okruhy jako podpora průmyslu a zaměstnanosti nebo klíčové investiční akce radnice a státu na území města. Konkrétně se bude hovořit třeba o přínosu a rezervách Jihlavské karty, o obchvatu a městském okruhu nebo o výstavbě dopravního terminálu.

Diskusi povede moderátor a programový ředitel Hitrádia Vysočina Bedřich Musil. „Do projektu jsme vstoupili, protože chceme vést permanentní debatu o veřejném prostoru, ve kterém žijeme, a považujeme za nutné ptát se těch, kteří se dobrovolně přihlásili o jeho správu a dostali k ní důvěru, na cesty, kterými chtějí jít. Je potřeba využít každé příležitosti k diskusi nad tématy, kterými žijí města Vysočiny," uvedl ke svému angažmá Musil.

Setkání nově zvolených politiků a jejich veřejnou prezentaci podporuje i jihlavská radnice. Mluvčí magistrátu Radek Tulis navíc pomohl vytvořit podklady pro diskusi. „Magistrát vítá aktivitu divadla DIOD pořádat veřejné besedy. Pro diskusi o dění ve městě je to důležitá alternativa, podnět vychází z nezávislé instituce, může tak být vnímána důvěryhodněji. Odpovědným osobám přinese neutrální pohledy a náměty na řešení problémů města, zároveň to je cesta, kterou veřejnost nahlédne do problematických a složitějších témat města hlouběji, než má možnost například prostřednictvím médií," podotkl Tulis.

Na nejvýše dvouhodinovou besedu, která v divadle DIOD začíná ve středu v 18 hodin, byli pozváni zástupci tří tištěných médií, a sice šéfredaktoři Jihlavského deníku, Jihlavských listů a vysočinské mutace MF Dnes.

Za hospodářskou komoru je připraveno zúčastnit se diskuse s politiky a s novináři sedm zástupců jihlavských firem a podnikatelů.

Politiky oslovili organizátoři ještě před volbami, ohlas z jejich strany byl vesměs vstřícný. „Nikdo účast neodmítl," uvedl Martinek.

V unikátní roli se besedy zúčastní Karolína Koubová, produkční DIODu, která byla ve volbách zvolena do zastupitelstva města za Forum Jihlava. „DIOD a obecně kultura je dialogem sama o sobě. A my bychom byli rádi, kdyby v Jihlavě probíhal kulturní dialog i mezi podnikateli, politiky, médii a veřejností. Koncept politické diskuse je pro takový dialog asi nejlepším možným startovacím momentem," poznamenala Koubová.

Beseda je přístupná veřejnosti, lidé v hledišti se ale nebudou moci do diskuse zapojovat. Vstup je volný.