Už šestnáct let je důležitou spojnicí a velmi frekventovanou cestou mezi centrem a dalšími částmi města. Turistům i obyvatelům kromě příjemné zkratky nabízí také nevšední pohledy na Telč. Když se v 90. letech plánovala její výstavba, vyvolalo to mimo jiné i negativní reakci ze strany památkářů. Řeč je o Belpské lávce pro pěší a cyklisty, která vede přes Ulický rybník. Telči ji darem věnovalo partnerské město Belp.

„Belpští chtěli připomenout partnerství s Telčí něčím viditelným a trvalým. Objevilo se několik návrhů, jako byla rekonstrukce jedné z telčských ulic nebo pořízení vybavení pro domov důchodců a podobně. Nakonec zvítězil návrh tehdejšího starosty Václava Jehličky. Ten přišel s výstavbou lávky. Starosta bydlel v té části města, takže dobře věděl, že přes rybník vedla lávka už v minulosti," zavzpomínal na dobu vzniku Belpské lávky telčský kronikář a bývalý městský zastupitel Oldřich Zadražil.

Švýcarům se nápad zalíbil, ale v samotné Telči se o něm velmi bouřlivě diskutovalo. S negativním stanoviskem přišli památkáři, kteří poukazovali na to, že lávka pozmění charakter historického centra Telče. „Nakonec památkáře přesvědčila určitá návaznost na původní dřevěnou lávku, po které si od konce 17. do poloviny 18. století zkracovali cestu jezuité. Ta se však nacházela blíže k zámeckému parku, vedla z jezuitského konviktu u zámku do refektáře na druhém břehu rybníka," doplnil Zadražil.

Nová lávka z roku 1998, u které se rychle vžilo označení Belpská, vede od zimního stadionu do ulice Masné krámy. Přímo tak spojuje areál škol, sídlo telčských památkářů a areál zimního stadionu s centrem města. „Lávka je velmi frekventovaná, jde o výbornou zkratku pro tuto část města. Lidé si na ni rychle zvykli. Dokonce se dá říct, že Telčští se bez ní neobjedou. I když se opravuje a natírá, musí zůstat alespoň částečně průchodná, zcela zavřít ji nemůžeme," zmínila další zajímavost místostarostka Telče Hana Müllerová.

Nedaleko Belpské lávky se nachází ještě jedna menší lávka, které se mezi místními říká americká. Najdete ji pod hrází Ulického rybníka. Vede přes Telčský potok v místech, kde začíná Staroměstský rybník. „I tady jde o důležitou zkratku. Původně bylo v místě přes potok položené prkno nebo chatrná lávka. Bytelnější lávku zhruba na konci 90. let postavili američtí dobrovolníci, kteří tenkrát pomáhali se zvelebováním města. Původní lávka od amerických dobrovolníků však už také dosloužila a město ji nahradilo lávkou novou, trvanlivější," uzavřel Zadražil.

ZUZANA MUSILOVÁ