V jihlavském obchodním domě City Park vyvrcholil Minifestival řemesel, který kraj pořádal. Program v obchodním centru doplnila módní přehlídka Střední umělecko-průmyslové školy Helenín 
a hudební vystoupení Jitky Boho včetně ukázky modelu z dílny značky Matragi.

Lidé si mohli během programu vyzkoušet některá řemesla 
a odnést si domů vlastnoručně udělané výrobky.