Bohoslužba je věnována dětem, které kvůli svému předčasnému příchodu na svět nemohou být zdravé, vzpomíná na ty, které zemřely a na jejich rodiče a v neposlední řadě je i podporou zdravotníků a všech, kteří o děti „do dlaně“ pečují.
Počet předčasně narozených dětí každý rok stoupá. Listopad je měsícem, kdy si je připomínají lidé na celém světě. „Tato bohoslužba byla vůbec první akcí svého druhu v republice. Koná se ku příležitosti Světového dne nedonošených dětí ve spolupráci Nemocnice Havlíčkův Brod a Oblastní charity Havlíčkův Brod,“ uvedla Aneta Slavíková z brodské Oblastní charity.

Smyslem Dne předčasně narozených dětí je především podpora rodinných vazeb a nenahraditelnost co nejtěsnějšího kontaktu matky s dítětem. Jeho symbolem je purpurová barva a obecně připadá na 17. listopad.

„Narození dítěte je zázrak, dar a naděje vtělená do přicházejícího človíčka. Poslední tři desítky let se ale krystalizuje skupina rodin s děťátkem, jež se narodilo s váhou pod dvě a půl kila, a tím pádem se objevily zdravotní potíže. Péče o tyto děti i jejich rodiny je stále náročnější i z hlediska nároků na kvalitu a komplexnost nejen bezprostředně po porodu, ale i v dalších letech života dítěte,“ vysvětlila Aneta Slavíková.

Kapličku, u které se bohoslužba každoročně odehrává, postavil v roce 2010 dědeček nedonošených dvojčat jako poděkování za život a zdraví svých vnoučátek.