Mezi oběma stranami se naplno rozhořel spor v otázce budoucí těžby uranu u Brzkova.

Zástupci obcí Polná, Přibyslav, Brzkov a Věžnice se sešli v závěru minulého týdne, aby varovali před arbitráží za desítky miliard. Jde o to, že už před pěti lety podala na Ministerstvo životního prostředí (MŽP) žádost o stanovení průzkumného území Brzkov australsko-česká firma Urania Mining. Loni v listopadu začal podnikat kroky k případné těžbě také státní podnik Diamo. Tenvšak podle právního zástupce Luboše Klimenta měl přeskočit několik kroků, a nepostupoval podle něj v souladu s horním právem. Obce se podivují, že ministerstvo dosud nesdělilo, že není jediným zájemcem, který chce otevřít těžbu uranu u Brzkova. A varují, že si tím stát zadělává na mezinárodní arbitráž.

Nyní se ovšem obcím ozval sám ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Označil těžbu u Brzkova za ekonomický nesmysl a obořil se na obce, že vedou štvavou kampaň.

„To je neuvěřitelné. Ministr Mládek aktivity starostů proti těžbě uranu u Brzkova považuje za účelovou kampaň a je jí zhnusen. Označuje těžbu za ekonomický nesmysl. Přitom to byl on, kdo přinesl na Vánoce 2014 na vládu plán, podle kterého začalo DIAMO připravovat těžbu u Brzkova," říká starosta Brzkova Aleš Bořil.

Podle mluvčího Ministerstva průmyslu a obchodu Františka Kotrby však naopak právník Luboš Kliment, který dotčené obce zastupuje, šíří zkreslené informace. Žádná arbitráž podle něj státu nehrozí.

„MPO ani DIAMO nemají povinnost informovat veřejnost o žadatelích o stanovení průzkumného území, ani takovými informacemi nedisponují. Z těchto důvodů ani nemohou informovat, kdo si takovou žádost podal. Těmito informacemi disponuje Ministerstvo životního prostředí a je pouze na něm, komu takové informace podá," řekl mluvčí Kotrba s tím, že právník Kliment podává ve své tiskové zprávě zcela zkreslující informaci, že pokud bude DIAMO se svým návrhem na rozšíření chráněného ložiskového území (dále jenom CHLÚ) úspěšný, může být dán základ pro obří mezinárodní těžařskou arbitráž.

Podle MPO rovněž není pravda, že by přeskočilo několik kroků při žádání o rozšíření CHLÚ. Zástupce obcí Kliment totiž upozorňoval, že nebyly provedeny geologické průzkumy, které CHLÚ předchází. Kotrba z MPO však uvedl, že v letech 1976 — 1990 probíhaly na lokalitě Brzkov a v jeho okolí průzkumné práce, jež poskytly dostatečné informace o surovinovém potenciálu dané lokality. Podle MPO získává DIAMO všechny dokumenty v souladu s platnou legislativou.

Dále se ministerstvo snaží situaci uklidňovat tím, že zahájení těžby se v současné době neplánuje z důvodu její ekonomické nevýhodnosti. Podle právníka dotčených obcí Luboše Klimenta jde však ze strany ministerstva průmyslu o běžný zastírací manévr. „V současné době běží již takzvaná EIA, což je vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Podnik Diamo podniká kroky k tomu, aby těžba v Brzkově byla v budoucnu zahájena, na což my samozřejmě budeme reagovat," sdělil Kliment.