Přitom ještě ve dvacátých letech spolu Němci a Češi ve Stonařově vycházeli dobře, život tam plynul poklidně. Vše se ovšem proměnilo s nástupem fašismu v Německu a dřívější bezproblémové soužití se vlivem nacistické propagandy začalo postupně měnit k horšímu. Nálady se začaly vyhrocovat po vyhlášení protektorátu a vyvrcholily před příchodem německých vojsk a obsazením zbytku republiky v březnu 1939.

„Během dne proběhla mohutná demonstrace občanů německé národnosti a došlo k obsazení četnické stanice. Nepomohly ani posily z Třeště, čeští četníci byli odzbrojeni a zbiti. Povolány byly posily až z Jihlavy a došlo ke vzájemné přestřelce, při které byli zraněni jak četníci, tak i několik demonstrantů a místní hostinský Hans Matejka byl zastřelen. Následnou zprávu ze dne 14. března 1939 o překročení hranic okupační armádou místní německé obyvatelstvo bouřlivě přivítalo. Nastala doba války, která přinesla především strach o budoucnost. Toto smutné a pohnuté období skončilo 8. května 1945 příjezdem sovětských vojsk do Stonařova,“ dozvídáme se z knihy Městys Stonařov vydané v roce 2012. Po válce Němci ze Stonařova byli vyhnáni a do městyse přišli noví obyvatelé.

Rodák na šibenici

Stonařov se smutně do dějin druhé světové války zapsal také díky svému německému rodákovi. Byl jím Arthur Seyss-Inquart. Tento vystudovaný advokát se později stal rakouským ministrem vnitra a kancléřem, a říšským komisařem Holandska. V květnu 1945 byl zatčen, uznán vinným válečnými zločiny a 16. října 1946 v Norimberku oběšen.

Události spojené s 15. březnem 1939 podobně výrazně zasáhly nedalekou Jihlavu s německým obyvatelstvem. Místní Němci přijíždějící vojáky vítali a jásali nad svým osvobozením. Nadšení nebralo konce.

„Pramenilo ze zklamání, které Němci zažili po Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy jihlavský jazykový ostrov nepřipadl do odtržených Sudet,“ vysvětlil badatel Jiří Vybíhal, který své poznatky o době před osmdesáti lety popsal například v knize Jihlava pod hákovým křížem. V Jihlavě na poště měli k dispozici dokonce i speciální razítko Iglau ist frei (Jihlava je svobodná).