Podle zátupců dodavatelské společnosti IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc zbývá dodělat zhruba patnáct procent celkového objemu stavebních prací. To se stihne ještě během října. „Dobré počasí posledních týdnů pomohlo k bezproblémovému položení izolací. Aktuálně probíhají pokládky živic, pokračovat bude montáž zábradlí a sanace nosných konstrukcí – pilířů a mostovek,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast dopravy a silničního hospodářství Jan Hyliš (ČSSD).

Ocenil také vysoké pracovní nasazení dělníků. Od předání stavby na Velikonoční pondělí práce na mostě nepřestaly ani o jednom víkendu. Pokud vydrží příznivé počasí, bude v posledním říjnovém týdnu na vozovku doplněno dopravní značení a osazeno zpět trolejové vedení pro trolejbusy. Další dokončovací práce zejména pod mostem mohou probíhat již během provozu.