Kraj financoval loňskou opravu silnice II/405 z Brtnice směrem na Třebíč. Původně bylo domluveno, že dešťová voda z přilehlých nemovitostí nebude svedena do nově projektované silniční kanalizace. Ta proto byla projektována pouze na vodu z vozovky.

Loni se ale zjistilo, že není jiné řešení než napojit velkou část svodů právě do silniční kanalizace a proto došlo k dohodě, že do silniční kanalizace může být svedena další voda, ale údržbu a provoz v úseku od posledního připojeného svodu až po vyústění převezme město.

Na odvodňování plochy mimo vlastní komunikaci ale nebyla dotace. Kraj proto vypočítal, že by Brtnice měla uhradit částku 407 tisíc korun. To starostka Brtnice Miroslava Švaříčková (ODS) odmítla s argumentem, že město vyšlo kraji vstříc v roce 2008. Tehdy souhlasilo s napojením dešťové vody z krajské komunikace do jednotné kanalizace, kterou vybudovalo z vlastních zdrojů.

Kraj pak svůj postoj přehodnotil. „Rada kraje doporučila, aby zastupitelstvo vyhovělo žádosti města Brtnice. Za to, že si převezme kanalizaci, nechceme podíl na jejím zaplacení,“ potvrdil hejtman Jiří Běhounek (ČSSD).