Sběrný dvůr Brtnice pak má díky evidenci formou čipových karet přehled o množství a druhu odpadu uloženého občany. „V současné době nemáme žádný limit na množství uloženého odpadu za občana, ale zvažujeme zpoplatnění při překročení hranice 500 kg/osobu/rok," řekla starosta Miroslava Švaříčková.

Vedení města totiž řeší situace, kdy na sběrný dvůr jezdí někteří podnikatelé s firemním odpadem a využívají neoprávněně svoji osobní kartu. „Podnikatelé by si měli odpad likvidovat sami, mít smlouvu s nějakou odpadovou společností. Kapacita sběrného dvora je totiž omezená a běžným občanům se nadměrné náklady promítají do sazby poplatku za odpad,“ vysvětlila starostka.

Brtnický sběrný dvůr je aktuálně otevřený ve středu a v sobotu, ale radnice uvažuje o tom, že by přidala ještě jeden den. „Vždy by ale musel být mezi dny otevření jeden den, kdy se bude odpad ze sběrného dvora odvážet,“ upozornila starostka.

Co se týká dalších druhů odpadu, ve městě a místních částech je v současné době dostatečné množství kontejnerových stání na tříděný odpad. Nejvíce vytíženy jsou kontejnery na plast. V letošním roce se radnice rozhodla pořídit několik laviček vyrobených právě z recyklovaných plastů. Co se týká papíru, pravidelně se koná organizovaný sběr v Základní a mateřské škole Brtnice a hasičské zbrojnici.

Zájemcům o kompostéry město poskytlo díky dotaci i zahradní nádoby na bioodpad. Po městě a přilehlých obcích jsou v letním období rozmístěny hnědé popelnice a velkokapacitní kontejnery. „Každopádně se v budoucnosti budeme snažit množství odpadu snižovat“, sdělila v závěru Miroslava Švaříčková.

Pozitivní rovněž je, že je Brtnice součástí Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, kterému svoz odpadu zajištuje firma Esko-T. Svazek obcí v letošním roce postavil a spustil novou moderní roztřiďovací linku za 25 miliónů korun a kromě toho otevřel Centrum věcí pro druhou šanci.