Pomoci se letos poprvé rozhodlo i Komunitní centrum pro rodinu v Brtnici, které si vzalo za cíl uklidit místní zámecký park.

Letošní ročník byl do počtu zájemců opravdu rekordní. 
V Brtnici se to ale nepotvrdilo. V sobotu v devět hodin ráno čekala na domluveném místě srazu pouze samotná organizátorka akce. „Počítala jsem s tím, že k práci se moc lidí nepohrne, že to bude ale až takto špatné, to vážně nikdo nečekal," postěžovala si na nezájem místních organizátorka Jaroslava Zelená z Komunitního centra pro rodinu Brtnice. Po marném čekání nakonec do parku vyrazila sama. Tam už na ni naštěstí čekalo překvapení v podobě jedné desítky dobrovolníků, kteří se nakonec přece jen dostavili.

Ti měli za úkol především hrabání listí, odpadků se našlo jen málo. „Uklidit celý park v tomhle počtu rozhodně nezvládneme, ale aspoň kousek bude vypadat hezky," doplnila Zelená.
Brtničtí si vzali na pomoc také těžkou techniku, která část práce udělala za ně, a tak za celý den zvládli upravit poměrně velkou část parku.

Sobotní den se uklízelo i na jiných místech Kraje Vysočina. Od odpadků se ulevilo například obyvatelům Rantířova, Opatova, Velkého Beranova či Kněžic. S úklidem se pokračovalo i včera ve Větrném Jeníkově, kde se uklízela celá vesnice i přilehlé okolí. Odměnou všem zúčastněným pak byla svačina v podobě opečeného buřtu.

Projekt Čistá Vysočina má za sebou již sedm velmi úspěšných ročníků, za celou dobu existence se lidem povedlo přírodu zbavit několik set tun odpadu. Do letošního ročníku se zapojilo více než dvaadvacet tisíc dobrovolníků z téměř pěti set organizací. Tradiční jarní úklid, organizovaný 
v rámci aktivit Zdravého Kraje Vysočina, se tak stal nejmasovější akcí v historii Kraje Vysočina. „Mezi zapojenými převažují školy, kde má tato aktivita také osvětový a výchovný podtext. Dále potom samy obce a sbory dobrovolných hasičů. Sbírají také oblastní Charity, myslivecké spolky, turisté, místní organizace různých politických stran, rodinná centra a spolky mládeže," pochválil zájem 
o akci Martin Hyský (ČSSD), vysočinský radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

Pytle na odpadky poskytla sběračům jihlavská organizace Život 99. „V tomto roce se rozdělilo mezi účastníky akce téměř jedenáct tisíc kusů pytlů na plasty a více než dvanáct tisíc kusů pytlů na ostatní komunální odpad. S odklízením sesbíraného odpadu bude opět pomáhat Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny," doplnil Hyský.

Letošní ročník byl také ve znamení novinek. Mnohem více se totiž začala používat mapa na geoportálu Čistá Vysočina, kam jednotliví organizátoři zaznamenávají plánované úseky. Zamezilo se tím tak častému překrývání přihlášených organizací.

„Díky využívání této mapy se účastníci napojují se svými úseky na ty další, už nahlášené sběrače. Máme tak mnohem větší šanci uklidit delší úseky," popsal výhody portálu koordinátor úklidu z Krajského úřadu Kraje Vysočina Ondřej Sklenář. Podle něj se letos do úklidu tradičně nejvíce zapojili dobrovolníci 
z Havlíčkobrodska, nejslabší účast je naopak na Pelhřimovsku.

MARKÉTA JELÍNKOVÁ