„Cílem stavby bylo úplné odkanalizování obce Brzkov na Jihlavsku, kde došlo celkovému vyřešení původního stavu v odvádění odpadních vod tak, aby nové odkanalizování obce odpovídalo platné legislativě a odpovídajícím standardům. Stavba řešila stokovou síť splaškové kanalizace typu gravitační. Koncovka odvádění odpadních vod je vyřešena samostatnou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s kapacitou 350 ekvivalentních obyvatel,“ řekl starosta obce Aleš Bořil.

Na akci se podařilo získat dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 129 300 korun.