Ve 13.30 se sejdou v Hojkově a společně vyjdou na procházku, na které lidé z Ekoinfocentra Jihlava připomenou, čím je vrch Čeřínek a přírodní park kolem něho vzácný, jakou má historii a jakou flóru i faunu.

V 15 hodin pak v Hojkově, který je zároveň cílem procházky, zazní kapela Tutti ze Základní umělecké školy Jihlava a v 16 hodin účastníci zasadí na návsi Hojkova strom, jako symbol nesouhlasu s postupem státních úřadů vůči obcím. Akce je propojena i s každoročním úklidem oblasti.

Ivana Holzbauerová